fbpx
בורסה באדום

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים ראש בראש – מבחן התשואות בעשור האחרון

ההשוואה בין שני מוצרי החסכון הפנסיוני הנפוצים – ביטוח מנהלים וקרן פנסיה- מתמקדת בדרך כלל בפרמטרים הבאים: דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים, מקדם המרה, סוג החוזה של חברת הביטוח/בית ההשקעות מול הלקוח, ביטוח מקרה מוות, אג"ח מיועדות (מבטיחות תשואה) ותשואות עבר.

אילון ברלס, יועץ פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני, אתר FUNDER.CO.IL

ההשוואה בין שני מוצרי החסכון הפנסיוני הנפוצים – ביטוח מנהלים וקרן פנסיה- מתמקדת בדרך כלל בפרמטרים הבאים:

דמי ניהול – בקרן הפנסיה דמי הניהול זולים משמעותית.
כיסויים ביטוחיים – יתרון לביטוח המנהלים בכל הקשור לכיסוי אובדן כושר עבודה.
מקדם המרה – קיים מקדם המרה מובטח בפוליסות ביטוחי מנהלים אשר הופקו עד שנת 2013.
סוג החוזה של חברת הביטוח/בית ההשקעות מול הלקוח – תקנון אחיד בקרן הפנסיה לעומת חוזה אישי בביטוח המנהלים.

ביטוח מקרה מוות – קצבת שארים המובטחת בקרן הפנסיה לעומת מינוי מוטבים בביטוח המנהלים.
אג"ח מיועדות (מבטיחות תשואה) – אג"ח אלה נמצאות בקרנות פנסיה בלבד (עד 30% מנכסי קרן הפנסיה). לאחרונה יצא לדרך מהלך שקידם משרד האוצר לביטולן, אולם עדיין תהיה רשת בטחון לחוסכים בקרנות הפנסיה, המבטיחה תשואה של כ- 5.15% (צמודים למדד) על כ- 30% מנכסי הקרן.
כאשר עלינו לבחור (כשכירים או כעצמאים) האם להפקיד באופן שוטף לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים עלינו להביא בחשבון את היתרונות והחסרונות של כל מוצר, בהתייחס לפרמטרים המרכזיים שצויינו מעלה. עם זאת, יש נתון חשוב נוסף, אשר אנו חייבים להתחשב גם בו- התשואות ארוכות הטווח אותן השיגו קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.
ההתמקדות בפערים הקיימים בדמי הניהול (לרעת ביטוח המנהלים) נכונה וראוייה, אולם יש להתייחס גם לתשואות, לטווח ארוך, שהשיג כל אחד משני מכשירי החסכון, היות ולתשואה זו השפעה קריטית על גובה הפנסיה אותה נקבל עם פרישתנו.
חשוב לציין, כי בבדיקה שערכתי התגלו פערים לא מבוטלים בתשואות קרנות הפנסיה לעומת תשואות ביטוחי המנהלים, כאשר הפערים המשמעותיים התגלו במסלולי ההשקעה בעלי רמת הסיכון הגבוהה ביותר- המסלולים המנייתיים:

כך, לדוגמא, קרן הפנסיה של …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

בורסה באדום
תמיד כאן לשירותכם: