fbpx
חישוב

תיקון 190 בקופת גמל הסודות נחשפים לטוב ולרע – וכיצד ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פנסיה חודשית?

תיקון 190 בקופות גמל לפקודת מס הכנסה – למי הוא מתאים? התנאים, היתרונות וגם החסרונות במשיכת כספים לפי תיקון 190, ואיך לתכנן נכון כדי להיעזר בתיקון 190

אריאל ברזילי, אתר FUNDER.CO.IL

שום דבר אינו דורש תיקון כמו הרגליהם של אחרים" – מרק טוויין.
מאמר זה נכתב עקב שאלות רבות המגיעות אליי בנושא זה, והתשובה לשאלות אלו מתכתבת, כתמיד, עם אימרה חכמה של מרק טוויין, שבהרגליהם של אנשים צריך להיות תיקון – כך גם במקרה הזה, אחרי שיוסברו לעיל המהות, היתרונות, החסרונות ואופן הביצוע של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – הסבר כללי
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אושר בקריאה שלישית ב-2.05.2012, והוא מאפשר משיכת כספים מקופת גמל מתאימה של העמית/ה באחת מהדרכים הבאות:
א. משיכה הכספים כסכום חד פעמי. אפשרית בתשלום מס רווח הון מופחת בגובה 15% (מהרווח הנומינלי) במקום 25% (מהרווח הריאלי) כפי שנהוג בהשקעות בניירות ערך.
ב. משיכת הכספים כפנסיה חודשית. פנסיה פטורה ממס לכל החיים, ללא תקרה.
ג. במקרה של העברה בין דורית, הכספים יעברו ליורשים אחרי פטירה בפטור מלא ממס הכנסה במקרה פטירת העמית/ה לפני גיל 75 ואילו במקרה פטירה של העמית/ה לאחר גיל 75, ישלמו היורשים מס רווח הון בשיעור 15% מהרווח הנומינלי.

למי מתאים תיקון חוק 190 לפקודת מס הכנסה?
ישנם 2 תנאים לנזילות הכספים על פי תיקון 190:
א. גיל עמית/ה – העמית/ה עבר את גיל 60.
ב. קצבה מינימלית לעמית/ה. העמית/ה מקבל בפועל קצבת פנסיה חודשית שעומדת לפחות על כ-4,606 ₪ (נכון לשנת 2022).
העמית/ה יכול לפתוח קופה מתאימה עוד לפני מועד הזכאות אך חשוב להבין כי הכספים לא יהיו נזילים עד להגעה לגיל 60 או לגיל קבלת קצבה כאמור, לפי …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

חישוב
תמיד כאן לשירותכם: