fbpx
אצבע מצביעה על גרף

יותר ויותר משקיעים בוחרים להעדיף בתקופה זו מניות ערך

סביבת הריבית שנמצאת במגמת עלייה והאינפלציה שממשיכה לשבור שיאים חדשים, מביאות יותר משקיעים להעדיף חברות שמציגות תזרימי מזומנים בהווה ומחלקות דיבידנד. משקיעים רבים סבורים כי חברות מהסוג הזה יכולות להעניק יציבות לתיק ההשקעות ולמנוע מצב של שחיקת הכסף

מגזין בית השקעות אלטשולר שחם

אילו מגמות ושינויים מאקרו כלכליים מאפיינים את הסביבה כיום?
שלום זוהר, במשך יותר משנתיים קיבלו מניות הצמיחה זרקור מרכזי והניבו תשואות עודפות בשל הציפייה לתזרימי מזומנים עתידיים גבוהים. התקופה האחרונה יצרה שינוי והביאה לכך שיותר משקיעים נצמדים דווקא למניות ערך, שניתן לשייך אותן לחברות שהן יותר דפנסיביות, או "הגנתיות". אי הוודאות הגבוהה לנוכח הריבית שממשיכה לעלות בארה"ב, באירופה ובישראל, והאינפלציה ששוברת שיאים – מושכות את המשקיעים לנכסים שנחשבים חוף מבטחים בתקופה זו. בין היתר, ניתן לראות בתקופה זו שנכסים כמו אג"ח אמריקאיות, דולר וסחורות כדוגמת זהב, אשר נסחרים בעליות בשבועות האחרונים.

סיוון, כשמדברים על חברות דפנסיביות על איזה סוג חברות מדובר?
כשאנחנו מדברים על חברות דפנסיביות, או חברות ערך, הכוונה היא בעיקר לחברות שמציגות תזרימי מזומנים ודאיים לאורך זמן, שהן יציבות ויש להן עסק יציב ומוכר. מדובר גם בחברות שיש להן כוח תמחור וביכולתן לגלגל את העלויות שלהן קדימה לעבר הלקוחות, נקודה שהיא חשובה בעיקר בסביבה של אינפלציה עולה. אצל חברות מהסוג הזה עניין חלוקת הדיבידנד הוא גם יותר נפוץ, ומאפשר למשקיעים ליהנות מפירות ההשקעה בהווה, עניין מהותי אף הוא בעידן שבו האינפלציה נמצאת כל הזמן במגמת עלייה והכסף בעו"ש הולך ונשחק. חברות ערך שייכות, לרוב לסקטורים כמו אנרגיה, פיננסים, תשתיות, צריכה בסיסית, תעשייה ועוד.

ומה צפוי קדימה???

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות אלטשולר שחם

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: