fbpx
מסדרון בית חולים

מה מקנה תעודת נכה (פטור מתור), ומהם הקריטריונים לקבלתה

תעודת נכה מעניקה לזכאים הטבות והנחות בשלל גופים, לדוגמה הנחות בתחבורה הציבורית, בכניסה לאתרים ומוזיאונים ועוד. התעודה מקנה גם פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה למבוטחים האלה:

זכאים לפטור מהמתנה בתור וגם פטור מתשלום עבור מלווה
מבוגרים שנקבעה להם 50% נכות רפואית לפחות בשל מוגבלות שכלית או נפשית, או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.
ילדים מעל לגיל 8 הזכאים לקצבת ילד נכה.

אתר ביטוח לאומי

זכאים פטור מהמתנה בתור בלבד
מבוגרים שנקבעה להם 40% נכות רפואית לפחות בשל מוגבלות שכלית או נפשית, או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.
ילדים מתחת לגיל 8 הזכאים לקצבת ילד נכה.
שימו לב, בתעודת הנכה מופיעה ההטבה "פטור מתור/ פטור מתשלום עבור מלווה" – למי שזכאי.

מי זכאי לקבל תעודת נכה?
תעודת נכה זכאי מי שמקבל אחת מהקצבאות האלה: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו, אסירי ציון, וכן מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות עקב פגיעת איבה – שנקבעה להם דרגת נכות קבועה בשיעור 20% ומעלה.

מי שיש לו נכות אך אינו מקבל קצבה, זכאי לתעודה במקרים האלה:

הוא נבדק בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה בלבד, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
הוא לא מקבל קצבה בפועל, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% לפחות.
נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 60% ומעלה, והוא לא מקבל קצבה בגלל הכנסות מעבודה, דמי מחלה, פיגור בתשלום דמי ביטוח או שהוא מקבל קצבה אחרת ששוללת את זכאותו לקצבת נכות.
נקבעה לו דרגת נכות מעבודה של 20% לפחות לצמיתות.
נקבעה לו דרגת נכות מפגיעת איבה של 10% לפחות על ליקוי אחד לצמיתות.
ילדים במשפחות אומנה שאינם מקבלים קצבת ילד נכה – הזכאות היא לפי רשימה שאנו מקבלים ממשרד הרווחה.
הטבות
בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו בלי תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה.

התעודה מעניקה הטבות והנחות בשלל גופים, לדוגמה הנחות בתחבורה הציבורית, בכניסה לאתרים ומוזיאונים ועוד.
בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, התעודה מקנה גם פטור מעמידה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה לקבוצות מסוימות. בתעודת הנכה מופיעה ההטבה "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" למי שזכאי.

להלן פירוט של הזכאים לפטור מתור ו/או פטור מתשלום עבור מלווה.   אתר ביטוח לאומי

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: