fbpx
צעיר במחשב

הדו"ח קובע: אלו חברות הביטוח שצריך להיזהר מהן

הדו"ח נותן תמונת מצב לגבי הנושאים שמטרידים את הציבור בנושאי ביטוח ופנסיה ומול הגופים המוסדיים השונים וכן מול הגופים בתחום השירותים פיננסיים | רשימת החברות המלאה בכתבה

קובי ברקת, אתר בחדרי חדרים bhol.co.il

הרשות פרסמה היום (רביעי) דוח מקיף בנושא פניות הציבור המסכם את פעילות הרשות בטיפול בפניות הציבור ברשות לשנים 2020 – 2021.
הדו"ח נותן תמונת מצב לגבי הנושאים שמטרידים את הציבור בנושאי ביטוח ופנסיה ומול הגופים המוסדיים השונים וכן מול הגופים בתחום השירותים פיננסיים.

מעיקרי הדו"ח:
בדו"ח מוצגת סקירה כללית אודות תהליך הטיפול בפניות הציבור ברשות שוק ההון, מידע אודות סמכות הרשות בטיפולה בפניות הציבור, מידע אודות פעילות המוקד הטלפוני של הרשות, מידע לגבי הכלים של הרשות בטיפול בפניות הציבור ועוד.
בנוסף, מוצגים נתונים מפורטים אודות הפניות שהגיעו לרשות בשנת 2021 בחלוקה לתחומים וגופים מוסדיים, תוך שילוב של תיקים משמעותיים בהם טיפלה הרשות. הדו"ח מציג גם מידע לגבי התלונות שהגיעו לרשות בתקופת הקורונה, התייחסות לאסדרה שביצעה הרשות בנושא שירות ומיצוי זכויות לאזרחים ותיקים, מידע אודות סעדים שניתנו לציבור על ידי הגופים המוסדיים לאור התערבותה של הרשות וכן הצגת פרויקטים שונים של המחלקה לפניות הציבור.
בשנת 2021 התקבלו ברשות 14,305 פניות ציבור, עלייה של כ –12% משנת 2020.

חמשת התחומים העיקריים לגביהם הוגשו פניות: 24.2% מהפניות התקבלו בתחומי הביטוח הכללי, 21.8% בתחום הפנסיה, 17.4% בתחום ביטוחי החיים ואובדן כושר עבודה, 14.8% בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד, 13% בתחום הגמל

תחום הביטוח:
ביטוחי חבויות:….
ביטוח בריאות…
ביטוח סיעודי…
ביטוח נסיעות לחו"ל….

התלום החיסכון הפנסיוני בלטו לטובה…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר bhol.co.il

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: