fbpx

קרן השתלמות – כאפיק חיסכון משתלם

רוב האנשים בעולם אינם כלכלנים. הם לא מומחים פיננסיים ואין להם ידע מקצועי בתחום ההשקעות. אבל האמת היא שכדי לחסוך כסף לא צריך להיות מומחה לכלכלה וגם לא צריך ידע מקצועי.

אתר ישראל היום, בשיתוף כלל ביטוח

ש מגוון אפיקי חיסכון, ואחד הבולטים והפשוטים להבנה שבהם הוא קרן השתלמות. יש קרן השתלמות לשכירים וקרן השתלמות לעצמאים, כך שלמעשה מדובר באפיק חיסכון שפתוח בפני אנשים רבים. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון ייחודי, משום שיש לו יתרונות כמו הטבות מס, שכיום לא ניתנים באפיקי חיסכון אחרים לטווח קצר.

קרן השתלמות לשכירים – מה חשוב לדעת?
מקומות עבודה רבים חוסכים עבור העובדים בקרן השתלמות. זו אמנם לא חובה לפי חוק, אבל זו הטבה מקובלת שלעתים קרובות מעוגנת בהסכם קיבוצי. שכיר שמעסיקו חוסך עבורו בקרן השתלמות נהנה מהעובדה שגובה ההפרשה המקסימלי לקרן השתלמות יכול לעמוד על 10% מהשכר (2.5% עובד ו-7% מעסיק). אם חלק ההפרשה של העובד נמוכה מ-2.5% מהשכר החודשי שלו, הוא יכול להגדיל את אחוזי ההפקדה לקרן מעבר לסכום המופקד דרך השכר עד 2.5%, וההפקדה תהיה פטורה ממס רווחי הון. הפקדה של סכום גבוה יותר תהיה חייבת במס רווחי הון בעת המשיכה.
במידה שמקום העבודה אינו מפריש עבור העובד לקרן השתלמות, עובד שכיר אינו יכול לפתוח קרן כזו בעצמו. במידה שמדובר באדם העובד בשני מקומות עבודה ששניהם מפרישים עבורו לקרן השתלמות, צריך לפתוח שתי קרנות שונות.

בכל מקרה, העובד יכול לבחור היכן לפתוח את הקרן וגם לעבור ממסלול למסלול.
כספי החיסכון מופרשים מדי חודש, ואפשר לשחררם לכל שימוש, כעבור 6 שנים, ואז ליהנות מפטור ממס. במידה שהכספים משמשים ללימודים, בדרך כלל אפשר לשחרר אותם כבר כעבור 3 שנים.

קרן השתלמות לעצמאים – מה חשוב לדעת?
בעוד שעבור השכירים מקום העבודה מפריש חלק מהסכום לקרן ההשתלמות, כשמדובר בעצמאים החיסכון מורכב אך ורק מהסכום שהעצמאי עצמו מפריש. החוסכים זכאים לשתי הטבות מס: הטבת ניכוי בגין ההפקדה והטבת פטור ממס רווחי הון.

באשר להטבה הראשונה, חשוב לזכור, כי הסכום שיהיה מוכר לעצמאי כהוצאה מוכרת לא יכול לעלות על 4.5% מהכנסתו של העצמאי בשנת המס, עד התקרה הרלוונטית לאותה שנה. באשר להטבת פטור ממס רווחי הון, גם כאן קיימת תקרת הפקדה הפטורה מהמס, וההטבה ניתנת אוטומטית ברגע שהקרן נזילה למשיכה.
כמובן, כל היתרונות שיש לקרן השתלמות לשכירים קיימים גם כאן – אפשר לבחור לנהל את הקרן בכל חברה מנהלת שתרצו, וגם להתנייד ממסלול למסלול בקלות. עצמאים רבים בוחרים לפתוח קרן השתלמות שנה אחר שנה, וכך מרגע שחולפות 6 השנים הראשונות, הם נהנים בכל שנה מפטור ממס על הכספים שמשתחררים מהקרן שפתחו כמה שנים קודם לכן.
אחד היתרונות של קרן השתלמות לעצמאים הוא כאשר עצמאי מפקיד לקרן….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

 

תמיד כאן לשירותכם: