fbpx

פחות דמי ניהול: הרפורמה החלקית במסלולי הפנסיה יוצאת לדרך

החל משבוע הבא יוכלו עמיתים בקרנות הפנסיה לבחור בשני מסלולים חדשים, ללא הוצאות ישירות המשולמות למנהלים חיצוניים • מסלול אחד עוקב אחר מדדים וללא ניהול אקטיבי, והמסלול השני יכלול רק השקעות סחירות • מסלולים נוספים ייכנסו רק בשנת 2024

רועי ויינברגר, אתר גלובס

עבור מרבית האזרחים, החיסכון הפנסיוני הוא החיסכון הגדול ביותר שהם יצברו בחייהם, ועבור רבים מהם זו למעשה גם ההשקעה הגדולה ביותר. את התשואות שישיג התיק הפנסיוני כמובן שאי אפשר לחזות, אך לפחות בפרמטר של דמי הניהול המשולמים לקרנות הפנסיה אפשר לחסוך. וכך, ביום ראשון הקרוב תיכנס לתוקפה רפורמה שמובילה רשות שוק ההון, ותאפשר לחוסכים המבקשים מסלולים סולידיים יותר להפחית את דמי הניהול שלהם.

מדובר בשני מסלולים חדשים, או ליתר דיוק אשכולות חדשים, אשר קרנות הפנסיה יחויבו להציע לציבור. בהגדרה, נאסר לגבות בגינם עמלות ניהול חיצוני, מה שמכונה בעגה המקצועית "הוצאות ישירות" ובפי רוב "דמי ניהול כפולים", מלבד עמלות קנייה ומכירה בגין ביצוע עסקאות.

פיתוח המסלולים האלה נעשה בין היתר בעקבות המלצות ועדת יפה, שבחנה את יעילות ההוצאות הישירות המושתות על העמיתים בגין תשלום של קרן הפנסיה למנהלי השקעות חיצוניים ש…..

האפשרות הראשונה היא אשכול מסלולים המתמחים באפיקי השקעה סחירים בלבד. זאת, בניגוד למסלולים הקיימים שמכילים גם נכסים לא סחירים, המניבים פעמים רבות, בעיקר בתקופות של ירידות בשוק ההון, תשואות חיוביות המאזנות את התשואות השליליות. בגין השתתפות בהשקעות אלו משלמות קרנות הפנסיה את…..

האשכול השני עוקב אחר מדדים ומבטל את הניהול האקטיבי בקרן הפנסיה. כאן ישנם חמישה מסלולים, החל ממסלול גמיש (יעקוב אחר מדדי מניות או אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלות, או שילוב ביניהם), דרך מסלול עוקב מדד S&P500, שני מסלולים עוקבי מדדי אג"ח ומסלול העוקב אחר מדדי מניות.

מסלולים אלו יצטרפו אל שלושת המסלולים הקיימים כיום, המנתבים כברירת מחדל את הלקוח למסלול התואם את גילו. מסלולים אלו מחלקים את האוכלוסייה לצעירים עד גיל 50, לבני 50 עד 60 ולבני 60 ומעלה, ולמסלולי המניות והאמונה (הלכה ושריעה).
כחלק מהרפורמה ביקשו תחילה ברשות שוק ההון לשנות גם את חלוקה זו, ולעבור למודל גמיש יותר של "קרונות", כך שהמעבר לא יתבצע באופן חד רק עם הגיע העמית לגיל מסוים. זאת, במטרה למנוע קיבוע של הפסדים כמו בשנה הנוכחית, מאחר שמסלול הצעירים לדוגמה הרפתקני יותר מבחינת חשיפה למניות ולכן ההפסדים בו גבוהים יותר. כך, בעת מעבר למסלול סולידי יותר לבני 50־60, העמית יחמיץ את מלוא עוצמת התיקון שעל פי ההיסטוריה באה אחרי כל משבר. חלק זה של הרפורמה נותר לפי שעה בחוץ.
מלבד העדר המעבר ל"קרונות", מדובר ברפורמה חלקית, מאחר שהחלתם של חלק מהמסלולים שהיא כוללת נדחו לשנה הבאה…..

הרפורמה הנוכחית מגדילה את יכולת הבחירה של הציבור ומכאן החשיבות שלה. עם זאת, יש לציין כי עבור הרוב המוחלט של הציבור, שגם כך מעדיף למרבה הצער להימנע מעיסוק בחיסכון הפנסיוני, לא פעם עודף בחירה עשוי לגרום לנזק ולכן כדאי להיוועץ באנשי מקצוע טרם קבלת החלטה.

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס

תמיד כאן לשירותכם: