fbpx

לראשונה מאז הקורונה: יוטלו קנסות על עצמאים שלא מפרישים לפנסיה

ב-2017 חויבו העצמאים להפריש כספים לפנסיה, ואולם ב-2020, בעקבות התפרצות הקורונה, הוקפאה האכיפה; כעת שלח האוצר התראות ל-195 אלף עצמאים בדרישה שיפקידו את הכספים – אחרת יוטל עליהם קנס של 500 שקל לשנה

אלמוג עזר, כלכליסט

משרד האוצר חוזר לדרוש מעצמאים להפריש לפנסיה – לראשונה מאז משבר הקורונה. לכלכליסט נודע כי בימים האחרונים מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שלח מכתב התראה לעצמאים שלא הפרישו כספים לפנסיה בשנים האחרונות. לכלכליסט נודע שנשלחו כ-195 אלף התראות (מתוך כ-400 אלף עצמאים בסך הכל).
החל משנת 2017 כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60 חייב להפקיד כספים לפנסיה. חוק ההתייעלות הכלכלית קובע שאחת לשנה ישלח המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה התראה לעצמאים שלא הפרישו את הסכומים הקבועים בחוק. עצמאים שלא ישלמו חשופים לקנס של 500 שקל בשנה. תיאורטית, עצמאים שלא הפרישו לפנסיה מאז 2017 חשופים לקנס של 2,500 שקל

בעקבות התפרצות הקורונה בשנת 2020 החליט משרד האוצר להקפיא את האכיפה, ובשנתיים האחרונות לא נשלחו דרישות לתשלום לעצמאים. משרד האוצר אף אפשר לעצמאים למשוך שליש מהחיסכון הפנסיוני שלהם באותה תקופה כהטבה בעקבות השלכות התפשטות הנגיף.
בנוגע להיקף ההפקדה בה מחויבים העצמאים, ההפקדה המינימלית מתחלקת לשתיים. עד מחצית גובה השכר הממוצע במשק, יופרשו 4.45%. מעבר לכך שיעור ההפרשה עומד על 12.55%. השכר הממוצע במשק כיום הוא 12.2 אלף שקל, ולכן עד גובה של 6,100 שקל מהשכר יופרש היקף של 543 שקל.
החלק השני תלוי בהיקף השכר של העצמאי. לדוגמה, במידה שהעצמאי משתכר את השכר הממוצע במשק, הוא מחויב להפריש עוד…….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

תמיד כאן לשירותכם: