fbpx
תמיכה

כיצד להבטיח קצבת שארים מקרן הפנסיה לכל החיים עבור ילד עם מוגבלות?

קצבת השארים בקרן הפנסיה משולמת לאחר שהחוסך הלך לעולמו. לקצבה זו יש חשיבות מיוחדת במקרה שלחוסך יש ילד עם מוגבלות, כיוון שהיא מיועדת להמשיך ולתמוך בו לכל ימי חייו. מהם התנאים לקבלת הקצבה עבור ילד עם מוגבלות?

אתר בית השקעות אלטשור שחם

הורים לילד עם מוגבלות מתמודדים באופן יומיומי עם הטיפול בבן משפחה שאינו יכול לעמוד בזכות עצמו, כאשר אחד החששות הגדולים הוא מה יקרה לאחר מותם – מי יטפל וידאג לילד. לדברים יש כמובן גם היבט פיננסי, כיוון שמבוגר שאינו מסוגל לכלכל את עצמו זקוק לסיוע ולעתים גם למסגרת מתאימה.
בקרן הפנסיה יש פתרון מובנה לשאלת הסיוע הכלכלי למשפחה לאחר מות העמית החוסך, והיא קצבת השארים, שניתנת לאלמנ.ה ולילדים עד גיל 21. במקרה שיש במשפחה ילד עם מוגבלות, ניתן להבטיח עבורו את קצבת השארים גם כבוגר ולמשך כל ימי חייו, בשיעור של 40% משכרו של החוסך.
תנאי הסף לקבלת הקצבה עבור ילד עם מוגבלות היא הכרה רשמית וזכאות לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. שני תנאים נוספים הם שההורה הצטרף לקרן הפנסיה לפני שהילד הוכר כבעל מוגבלות, וכן שהכרה זו התקבלה בטרם הילד הגיע לגיל 21. כלומר, אם יש לחוסך ילד עם מוגבלות, והוא בוחר לפתוח קרן פנסיה חדשה – הביטוח בקרן הפנסיה לא יכלול את קצבת השארים המיוחדת עבורו. כמו כן, אם הילד/ה הוכרו כבעלי מוגבלות לאחר גיל 21, הם לא יוכלו ליהנות מהקצבה.

נזהרים כשעוברים בין קרנות פנסיה
תמרור אזהרה נוסף הוא מעבר בין קרנות פנסיה. האפשרות לנייד את קרן הפנסיה הופכת רווחת יותר ויותר בשנים האחרונות, ומאפשרת שיפור תנאים וניהול פיננסי מקצועי. ואולם, רבים לא מודעים לכך שניוד קרן הפנסיה שולל את ההטבה הקיימת של ילד עם מוגבלות – כיוון שהקרן אליה מועברים הכספים נחשבת לקרן חדשה, ואחד התנאים לקבלת הקצבה, כאמור, הוא שהקרן נפתחה לפני שהילד הוכר. כך, באופן פרדוקסלי, מרגע שהקרן עברה לגוף מנהל אחר, הילד בעל המוגבלות מאבד את….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות אלטשולר שחם

 

תמיכה
תמיד כאן לשירותכם: