fbpx

הפגיעה בפנסיה היא פגיעה רטרואקטיבית בפנסיונרים – ותפגע באמון הציבור בחיסכון הפנסיוני

דני גיגי, מומחה פרישה ייעוץ פנסיוני, פגיעה רטרואקטיבית בפנסיונרים שקיבוע זכויות – ביטול הפטור העתידי לפנסיונרים – 15% פגיעה באימון הציבור בחיסכון הפנסיוני

דני גיגי, מנהל מקצועי ייעוץ פנסיוני, אתר FUNDER.CO.IL

במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה משנת 2012 ניתנה הטבת מס שנועדה לפצות על ביטול המסלול ההוני בשנת 2008 שאפיין את החיסכון הפנסיוני וממועד זה כל ההפקדות הן למטרת קצבה בלבד.
על רקע זה נקבע מסלול של הגדלת הפטר על הקצבה ההולך ועולה באופן מדורג.

במסגרת הצעת התקציב לשנת 2023-2024 מוצע לבטל את הפטור כתחנה האחרונה, דהיינו, מ 1/2025
פטור בשיעור 15%ובכך להשאיר את הפטור על 52% בלבד, דהיינו תוספת כוללת של 17% בלבד! לפטור הבסיסי שהיה נהוג לפני 2012 (תיקון 190) ביטול הפטור משמעותו תוספת מס (בהתאם למס השולי) בגין 1368 ₪, הפסד עלול להגיע עד 643 ₪ לחודש 7715 ₪ לשנה (במס שולי של 47%)
במידה וההון הפטור יועד לצורך משיכה חד פעמית היון ההפסד יכול להגיע עד 115,732 ₪ במס שולי של 47%.

הפגיעה בעשרות אלפי פנסיונרים
בביטול הפטור הנוסף הצפוי ב 1/2025 ,מעבר לפגיעה הישירה בהגדלת המס, יש בה מידה מסוימת של פגיעה רטרואקטיבית , שכן במועד שבו מגיע הפורש לגיל הזכאות (גיל הפרישה או גיל בו החל לקבל פנסיה לפי המאוחר) נדרש הפנסיונר לבצע הליך של "קיבוע זכויות" באמצעות טופס 161 ד' בו הוא מפרט לפקיד השומה כיצד הוא מבקש לנצל את כל ההון הפטור כולל הגדלות עתידיות, דהיינו, 67%.
את הפטור ניתן לנצל על הפנסיה, על מענקי פרישה והפיצויים או על משיכה חד פעמית (היון) פטור ממס.
כך שמי שהחליט לייעד את ההון הפטור שיתקבל ב 1/2025 לצורך משיכה חד פעמית וליהנות מפטור בסך של 246,240 ₪ יאלץ עם הביטול לשלם מס שולי כך שההפסד מביטול הפטור יכול להגיע עד ל …..

 

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: