fbpx

שוק האג"ח: האתגר של החברות, ההזדמנות של המשקיעים

שוק האג"ח נפגע אמנם במצבים בהם היו נפילות קשות בשווקים, שהעמיקו עם התקדמות מתווה העלאות הריבית. אולם, אחרי שעבר התאמה מול הסביבה הכלכלית המתהווה, חוזרות אגרות החוב לכותרות מסיבות חיוביות – והמשקיעים לא נשארים אדישים

אתר בית השקעות IBI

קנו מניות כדי שתוכלו לחלום, קנו אג"ח כדי שתוכלו לישון". כך נהגו סוחרי שוק ההון לומר במשך שנים ארוכות. הכוונה ברורה: מניות מגלמות פוטנציאל להניב תשואה גבוהה במיוחד, ולעומתן אגרות חוב, נתפסות כנכס השקעה דפנסיבי ויציב, המציע אמנם תשואות צנועות ביחס למניות, אך בסיכון נמוך יותר.

אחת הסיבות העיקריות לכך מיוחסת למתאם ההפוך שהתקבע במשך שנים בין התנהגות שוק המניות לשוק האג"ח בתקופות משבר וירידות חדות – כששערי המניות נופלים, שערי האג"ח עולים. בשנה האחרונה הקשר הזה ניתק. בזמן שהמניות צנחו, גם אגרות החוב נעו באותו כיוון וחתמו את אחת השנים הגרועות זה עשורים ארוכים – אבל זו למעשה גם הסיבה לאטרקטיביות ההשקעה בהן כעת.

בחסות העלאות הריבית: בשוק האג"ח קיימות הזדמנויות שלא נראו שנים ארוכות
ברקע השפעות האינפלציה ועליית הריבית, ערך אגרות החוב נפגע, אך במקביל הן זינקו בתשואות. בעניין זה חשוב להבין כי באגרות החוב מתקיים קשר הופכי בין המחיר של האגרת לבין התשואה הגלומה באגרת החוב, משמע ההכנסה הצפויה מהשקעה באג"ח.

למעשה, כאשר מחיר אגרת החוב יורד (המסב הפסדים למחזיקים, בדומה למחיר מניה שיורד), התשואה של אותה אגרת דווקא עולה. הריבית שתשלם אגרת החוב לאורך ובסוף תקופת ההשקעה הופכת לאטרקטיבית יותר, אולם רק עבור מי שירכוש את האגרת לאחר שזו כבר מגלמת תשלום ריבית גבוהה יותר. ההיגיון הכלכלי פשוט: ככל שנרכוש את האג"ח במחיר נמוך יותר, כך הרווח העתידי יהיה גבוה יותר, ולהיפך.

נוסף על כך, לעליות בסביבת הריבית יש גם השפעות ישירות על חברות ציבוריות שמבקשות לגייס הון ומנפיקות עבור כך אגרות חוב חדש……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות  IBI

תמיד כאן לשירותכם: