fbpx
מסדרון בית חולים

ביטוח תאונות תלמידים – מה עושים במקרה של פגיעה?

ביטוח תאונות אישיות תלמידים – מה זה? על מי הוא חל? איזה כיסוי מעניק ביטוח תאונות תלמידים? ומה עושים במקרה של פגיעה? כיצד ייצוג משפטי של עורכת דין מקצועית ומנוסה יוכל לסייע למצות את הזכויות מול חברת הביטוח ולקבל את מלוא הפיצוי?

אתר 12 N , בשיתוף עו"ד אושר סבב

סעיף 6 (ד1)(1) לחוק חינוך חובה התש"ט – 1949 קובע כי האחריות על עריכת פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים מוטלת על הרשות המקומית והיא זו אשר מחויבת לבטח כל ילד מגיל 3 ועד לגיל 18 בביטוח שתקף 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, וזאת בין אם התאונה התרחשה בשטחו של המוסד החינוכי ובין אם לאו, ובין אם היא נוגעת לפעילותו של אותו מוסד חינוכי ובין אם לאו.

חשוב לציין כי הפוליסה תחול בין היתר גם באשר לנזק שנגרם להורה אשר התלווה לילדו במסגרת פעילותו של המוסד החינוכי.
פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים – מה מטרתה?
פוליסת הביטוח מקנה לכל תלמיד זכאות לפיצוי כספי במקרה של נכות – זמנית או קבועה, מוות חלילה ואין נשאלת השאלה מי אשם בתאונה שנגרמה כדי לקבל פיצוי מהגוף המבטח. על כן במסגרת תביעה שתוגש נגד חברת הביטוח שביטחה את התלמיד בביטוח תאונות אישיות תלמידים הנפגע לא יצטרך להוכיח אחריות כלשהי לצורך קבלת הפיצוי אלא אך ורק את קרות התאונה ואת הנזקים שנגרמו לו בעקבותיה.

יודגש כי ישנם מספר חריגים שבהם הפוליסה אינה חלה. חריגים אלו כוללים מקרה של פגיעה בשל תאונת דרכים, פגיעה שהיא תוצאה של פעולות איבה, מחלה אשר אינה נובעת מתאונה וכדומה.

בשונה מיתר הביטוחים השונים אשר המועד להגשת התביעה בעניינם הוא בתוך שלוש שנים מקרות האירוע, כאשר מדובר בקטינים אזי תקופת ההתיישנות היא בתוך שלוש שנים ממלוא 18 שנים לקטין משמע, עד הגיעו לגיל 21, וזאת אף אם התאונה התרחשה שנים רבות קודם.

אז במקרה שהילד נפגע? נשאלת השאלה – מה עושים עכשיו?
יש לתעד את המקום שבו אירעה התאונה. כמו כן, חשוב לשמור על …..
כדי להביא למיצוי מיטבי של הזכויות ולמנוע מצבים של קיפוח ואובדן זכויות, חשוב מאוד להקפיד…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר MAKO.CO.IL

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: