fbpx

אילו חברות הצטיינו במדדי התפעול בכספים הפנסיוניים?

רשות שוק ההון פרסמה לאחרונה את מדד הפנדינג לשנת 2022 הבוחן ומדרג את התנהלותם השוטפת של הגופים המוסדיים בהליכי קליטת כספי הפנסיה של הציבור ומעניק ניקוד לכל גוף מוסדי בהתאם לפרמטרים הכלולים במדד. איזה דירוג קיבלו הגופים השונים במדד העדכני?

דניאל דותן, אתר FUNDER.CO.IL

רשות שוק ההון כמדי שנה, את מדד הפנדינג לשנת 2022 ותוצאות הניקוד של הגופים המוסדיים השונים המנהלים את כספי הפנסיה של הציבור.

מדד הפנדינג (Pending) משקף את קצב קליטת כספי החיסכון הפנסיוני של הציבור – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות על ידי הגופים המוסדיים, מרגע הפקדתם על ידי המעסיק או העצמאי ועד לרגע שיוך הכספים לחשבון העובד. המדד בוחן את ההתנהלות השוטפת של הגופים המוסדיים בהליכי קליטת הכספים בלבד (נכון לשנת ההפקדות האחרונה) במטרה לשקף לציבור היבט נוסף של ניהול הכספים על ידי הגופים המוסדיים בפן התפעולי ולעודד את הגופים המוסדיים לשפר את התנהלותם לרווחת העמיתים. המדד מחושב על בסיס נתונים המדווחים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מידי חודש ומביא בחשבון את כל הכספים שהופקדו לגוף המוסדי וטרם שויכו. מדד הפנדינג אינו בא במקום מדד השירות בתחום החיסכון ארוך הטווח, ואינו בא להחליפו.

מדד הפנדינג מורכב מחמישה רכיבים, כאשר ארבעה מהם מבטאים כספים שטרם שויכו על פני תקופות שונות, והרכיב נוסף מבטא החזר כספים של הגוף המוסדי למעסיקים.

ככל שלגוף המוסדי קיימים כספים רבים שטרם שויכו וכן כספים רבים שהוחזרו למעסיק, ציון החברה במדד יהיה נמוך יותר. המדד מדרג כל חברה בנפרד בהתאם לסוג המוצר והוא בוחן את החברה ביחס להיקף הכספים שהופקדו בחברה באותה תקופה.

ילין לפידות במקום הראשון בתפעול קופות הגמל לשנת 2022

ילין לפידות קיבלה את הציון הגבוה ביותר – 98.4 במדד הפנדינג של רשות שוק ההון בתפעול קופות הגמל לשנת 2022. אחריה במקום השני….

ילין לפידות במקום הראשון בתפעול קרנות השתלמות לשנת 2022

גם בתפעול קרנות ההשתלמות לשנת 2022, דורגה ילין לפידות במקום הראשון במדד הפנדינג עם ציון של 98. במקום השני בטבלה, מנורה עם ציון 93.7 ובמקום השלישי מור גמל עם ציון 92.5.

מנורה במקום הראשון בתפעול קרנות הפנסיה לשנת 2022

מנורה קיבלה את הציון……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: