fbpx
צעיר במחשב

מנורה מבטחים: מחשבון פנסיוני

החיסכון לפנסיה הוא אחד הדברים החשובים ביותר לבניית העתיד הכלכלי שלך ושל בני משפחתך, על מנת שתוכל להבטיח הכנסה ראויה לאחר הפרישה מהעבודה.

אתר מנורה מבטחים

מנורה-מבטחים מציגה מחשבון פנסיוני שמאפשר לך לחזות את גובה הפנסיה החודשית הכוללת שתקבל מגיל פרישה.

כמו כן מחשבון זה מאפשר לך להעריך כיצד צפוי סכום הפקדה חודשית או שכר חודשי, בחירת מסלול ביטוח, תקופת החיסכון ופרמטרים נוספים להשפיע על סכום הכסף שתקבל בגיל פרישה מהעבודה.
לתשומת לבך! סכומי הקצבאות הצפויים והיתרה הצבורה הצפויה הינם תחזית וההערכה בלבד לצרכי המחשה, וחושבו על בסיס ההנחות והנתונים כמתואר במחשבון.

 

לחץ כאן לשימוש במחשבון הפנסיוני של מנורה מבטחים

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: