fbpx
משפחה

בין עבודות? אל תשאירו את החיסכון הפנסיוני מאחור

כל מה שחשוב לדעת על הזכויות הפנסיוניות בתקופת חיפוש העבודה

אתר ישראל היום, בשיתוף מנורה מבטחים

• בעת עזיבת מקום עבודה ו/או בתקופת אי-עבודה זמנית מופסקים התשלומים לקרן הפנסיה (או להסדר חיסכון פנסיוני אחר).

• אם לא ידעתם – קרן הפנסיה אינה רק חיסכון פנסיוני! היא מספקת גם כיסויים ביטוחיים למקרים של נכות (אובדן כושר עבודה) או חלילה מוות.

• כאן בדיוק חשוב שתכירו את המושג "הסדר ריסק".

הסדר ריסק הוא הסדר תשלומים מופחת לקרן הפנסיה לתקופה בה מופסקות ההפקדות השוטפות. תפקידו הוא לשמור על הכיסויים הביטוחיים שלנו כאשר אנו נמצאים "בין עבודות" – ובכך גם למנוע פגיעה בזכויותינו.

• קרן פנסיה קובעת כברירת מחדל תקופה בת 5 חודשים שבה נשמרים הכיסויים הביטוחיים גם כאשר לא מתבצעות הפקדות. תקופה זו נקראת "ארכת ביטוח" (בהתייחס לביטוח הקיים בקרן הפנסיה) ובמהלכה פרמיות הביטוח נגבות באופן אוטומטי מהצבירה בחיסכון הפנסיוני.

• את הסדר הריסק יש לבצע לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח, בדרך כלל עד 5 חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה, וניתן להחילו לתקופה של עד 24 חודשים מההפקדה האחרונה.

לא ביצעתם את הסדר הריסק הזמני? אלו ההשלכות האפשריות (אך לא כולן):

• הקצבה שתשולם ליקיריכם במקרה שתלכו לעולמכם עלולה להיות נמוכה במידה משמעותית ולהתבסס על הכספים שצברתם בקרן הפנסיה בלבד, כלומר ללא כיסוי ביטוחי.

• אובדן תקופת אכשרה…..

הקצבה שתשולם ליקיריכם במקרה שתלכו לעולמכם עלולה …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

משפחה
תמיד כאן לשירותכם: