fbpx

באוצר מודים שמסלול בטוח המנהלים הוא בעייתי, אבל התקנות להגבלתו עדיין ממתינות

בתקנות שמגבילות את ביטוח המנהלים מוסבר שהוא "מבטיח לחוסך קצבה נמוכה יותר", אבל הן עדיין לא הובאו לוועדת הכספים | בינתיים, הביטוחים הנחותים ממשיכים להימכר | קבוצת סוכני ביטוח פנסיוני קוראת "לעמוד מול כל לחץ" ולאשר את התקנות

טל כספין, אתר דבר

טיוטת תקנות שנועדו להגביל את השימוש במסלול 'ביטוח מנהלים' לפנסיה מוכנה לאישור כבר כמה חודשים, אבל טרם הוגשה לאישור סופי בוועדת הכספים של הכנסת. זאת למרות החלטת ממשלה בנושא, ועל אף שבדברי ההסבר לתקנות עצמן מכירה רשות שוק ההון בכך שביטוח מנהלים הוא מוצר נחות, שפוגע בחיסכון לפנסיה.

קבוצה של יותר מ-50 סוכני ביטוח פנסיונים פנו לוועדת הכספים ולמשרד האוצר בדרישה שיאשרו את התקנות בהקדם, ו"לעמוד איתן מול כל מניפולציה או לחץ להימנע מכך". לטענתם, ביטוחי המנהלים פגעו בתדמיתם של הסוכנים, לאחר שנדחפו לשווק אותם למרות שמדובר במוצר נחות…..

ביטוח מנהלים הוא מסלול חסכון פנסיוני שנעשה באמצעות חוזה אישי בין חברת הביטוח למבוטח, וזאת בשונה ממסלולי קרנות הפנסיה בהם התקנון לכל המבוטחים אחיד, והתנאים קבועים. מסלול זה זכה לביקורת רבה לאורך השנים בגלל דמי הניהול הגבוהים בו, והעובדה שבסופו של דבר הוא הביא פעמים רבות לקצבת פנסיה נמוכה יותר……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר דבר

תמיד כאן לשירותכם: