fbpx
משפחה

ביטוח לאומי חושף: כמה כסף הפסדתם ב"חיסכון לכל ילד"?

מעל שלושה מיליארד ש"ח הופקדו בשנה האחרונה, מתוך התוכניות הפעילות רק 51% מההורים בחרו להפקיד 52 ש"ח נוספים. מירב החסכונות הם בבנק הפועלים

אתר מעריב

18 מיליארד שקלים הופקדו עבור ילדים בתוכניות "החיסכון לכל ילד" מאז שהחלה התוכנית בשנת 2017, שלושה מיליארד שקלים הופקדו בתוכניות רק בשנה האחרונה. כך עולה מנתונים שפרסם הביטוח הלאומי, מהם מתברר כי בסוף שנת 2022 היו כ-3.5 מיליון תוכניות חיסכון פעילות, כאשר 117,166 תוכניות חיסכון נפדו השנה במלואן כשסך הפידיון שלהן היה כ-559 מיליון שקל.

במסגרת התוכנית, המדינה מפקידה מדי חודש 55 שקל בתוכניות חיסכון או בקופת גמל שנועדו לסייע לילדים להתחיל בחייהם הבוגרים עם הגעתם לגיל 18 או 21. בנוסף, ההורים זכאים להפקיד סכום נוסף של 55 שקל מכספי קצבת הילדים שהם זכאים לה, ובכך להכפיל את סכום ההפקדה החודשית לחיסכון על חשבון קצבת הילדים שהם מקבלים. אולם, מהנתונים עולה כי רק 51% מההורים בחרו לעשות זאת, על אף היתרון המשמעותי של כך לחיסכון לאורך טווח.

בשל ההיענות הנמוכה של הורים להפקדת כספים נוספים בתוכנית, 73% מהכספים שהופקדו עד כה בתוכניות הופקדו על-ידי הביטוח הלאומי ורק 27% מהכספים הופקדו במסגרת ההפקדה הנוספת של ההורים המופחתת מקצבת ילדים. נזכיר כי החל מדצמבר 2022, הכללים לבחירת מסלול ההשקעה למי שהוריו לא בחרו מסלול שונו: לילד הראשון ברירת המחדל היא אחת מקופות הגמל במסלול סיכון מוגבר, ומהילד השני המסלול דומה למסלול בו מנוהל החיסכון של הילד שנולד לפניו.

לפי נתוני הביטוח הלאומי, בשנת 2022 נולדו 182,360 ילדים. ל-70,536 מן הילדים שעבורם נפתחה תוכנית חסכון (65%) הוריהם בחרו מסלול השקעה ול-38,682 (כ-35%) נבחר מסלול ההשקעה לפי ברירת המחדל – שיעור דומה לזה שנמצא בשנים קודמות. מתוך מי שנבחרה עבורו ברירת המחדל, 7,965 (21%) הם ילדים ראשונים במשפחה, ו-30,717 ילדים (79%) הם שניים ואילך – ולהם נבחר בנק או קופת גמל לפי בחירת הוריהם לילד או ילדים קודמים.כאמור, להפקדת התשלומים החודשיים יש שתי אפשרויות: בנקים או קופות גמל. מי שבחרו בקופת גמל (ההורים או הילד אם מלאו לו 18), יכולים במהלך השנים……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מעריב

משפחה
תמיד כאן לשירותכם: