fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

מי יושפע מהקיצוץ בתגמולי הביטוח הסיעודי?

רשות שוק ההון פרסמה אתמול טיוטה להערות הציבור לפיה תגמולי הביטוח החודשיים בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים יופחתו ב-10%. מדוע רשות שוק ההון עשתה זאת ועל מי זה צפוי להשפיע?

שקד גרין, אתר כלכליסט

קרוב למחצית מתושבי ישראל מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי של קופות החולים.  רשות שוק ההון פרסמה טיוטה להערות הציבור לפיה תגמולי הביטוח החודשיים בביטוחים אלו, בהם מבוטחים 4.6 מיליון איש, יופחתו ב-10%. מדוע רשות שוק ההון עשתה זאת ועל מי זה צפוי להשפיע?

ביטוח סיעודי מבטח בפני מצב סיעודי, כלומר מצב בו לאדם קושי פיזי או קוגנטיבי בביצוע של פעולות השגרה הבסיסיות, כגון קימה ושכיבה, התלבשות, התניידות ועוד, הוא זקוק לסיוע על מנת לבצען. הסיוע כרוך בעלות משמעותית: לפי משרד האוצר, העלות החודשית הממוצעת לטיפול באדם סיעודי ששוהה בביתו (כ-75% מהחולים הסיעודיים) נעה בין 7,000-10,000 שקל, והעלות לאשפוז במוסד סיעודי (כ-25% מהחולים הסיעודיים) נעה בין 13,000-20,000 אלף שקל. הביטוח נועד להבטיח שכל אדם שהופך לחולה סיעודי יוכל לעמוד בעלויות המימון.
מהם הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים של קופות החולים?
כל קופות החולים משווקות ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד – כלומר בכולן תנאי הפוליסה (גובה התגמול, משך הזמן שיינתן, תקופת ההמתנה ועוד) זהים, וכיום רוב הציבור מבוטח בהם. ההבדל בין קופות החולים הוא באיכות השירות ובמחיר הפוליסה. עבור אדם בן 30 לדוגמה, מחיר הפוליסה החודשי ינוע בין 13-20 שקל, ועבור אדם בן 60 הטווח ינוע בין 150-185 שקל, כתלות בקופת החולים. הביטוח יכול להתממש על-ידי פיצוי (קצבה חודשית) ושיפוי (השתתפות בעלות השהייה במוסד).
מה הולך להשתנות כעת?
כיום הפיצוי הכספי למבוטח סיעודי ששוהה בביתו עומד על עד 6,100 שקל לחודש, והשיפוי לחולה סיעודי במוסד עומד על 11,100 שקל. ברשות שוק ההון החליטו לאפס את…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: