fbpx

הריבית עולה, משקי בית פודים קרנות השתלמות לכסות את המשכנתא, האם יש אלטרנטיבה?

פדיון קרנות השתלמות כתאונת מס, איך למקסם את ההון שלכם דרך תכנון פיננסי פשוט בקרנות השתלמות?

תומר ברוקס, אתר FUNDER.CO.IL

לפני כחודשיים הופתעתי לראות כמה כותרות המבשרות על פדיונות ענק בקרנות ההשתלמות. 10.7 מיליארד שקל נפדו מקרנות ההשתלמות בישראל בין החודשים ינואר-מאי 2023, על פי נתונים רשמיים. הסיבה המרכזית שאותה ציינו כגורם לאותם פדיונות ענק בקרנות השתלמות, היא העלייה החדה בריבית, שהביאה לעליית החזרים חודשיים על הלוואות ואלה הביאו את משקי הבית לפדות קרנות השתלמות, כדי להקטין את אותם ההחזרים כדי לאזן את התקציב המשפחתי.

אכן שינוי כה חד בשער הריבית, בתקופה קצרה מאוד, הוא מפתיע ולא נעים. יחד עם זאת, על משפחות לחפש כל אלטרנטיבה אפשרית, בטרם תפדה קרנות השתלמות. אפילו אם מדובר בסכומים קטנים.

למרות שאין לנו את הנתונים המלאים על המשפחות שביצעו את אותן פדיונות, ניתן לומר כמעט בוודאות שמרביתן שגו שגיאה גדולה מאוד בתכנון הפיננסי שלהן. אותן משפחות הפסידו הטבות מס משמעותיות מאוד, שיכלו לנצל לאורך עשורים עד לפרישה וככל הנראה הפסידו את האפשרות להוריש אותן לילדים שלהם בפטור מלא ממס (אפשרות שמשקי בית מעטים מאוד מודעים לה).

זו רק אחת מיני טעויות רבות בתכנון פיננסי משפחתי שגורעות מההון המשפחתי לאורך השנים ממון רב. במאמר אני אסביר כיצד משפחות יכולות להגדיל את ההון העצמי והמקורות שלהן וזאת מבלי לשנות את רמת הסיכון שהן בחרו.

היתרון שבאי פדיון של קרנות השתלמות – מעטים יודעים, אך כל עוד האוצר לא יבטל את הפטור ממיסוי בקרנות השתלמות, כל הורה או חוסך בישראל יכול לצבור לאורך השנים הון פטור לגמרי ממס בקרנות השתלמות. ההטבה הזו היא דרמטית מאוד לכל משפחה, התשואות הנצברות משנה לשנה, יחד עם אפקט הריבית דריבית, הופך עוצמתי פי כמה כשאין כל מיסוי. כל זה בהשוואה למכשירי חיסכון אחרים שאין בהם פטור ממס. לכן, במידה והמשפחה זקוקה למקורות נזילות, ההמלצה האחרונה תהיה לפדות את קרנות ההשתלמות. כשיש צורך במקור כספי נציע לעשות שימוש בכל מקור פיננסי אחר, מלבד קרנות השתלמות.

מה האלטרנטיבות החלופיות לפדיון של קרנות השתלמות?

האפשרות הראשונה היא לקחת הלוואה כנגד קרנות ההשתלמות הנזילות, במסגרתה ניתן ליטול ……

למה עדיף שמסלולי המניות יהיו בחסכונות הפנסיוניים במקום בחשבון הבנק?

אחת הטעויות הנפוצות מאוד שאפשר לראות כמעט בכל משק בית היא חלוקה שאינה אופטימלית של השקעות בין מכשירי החיסכון. ברגע שמשק בית מחזיק מניות בחשבון בנק הפרטי, שבו הוא ממוסה בשיעור של 25% על הרווחים, בעוד שאפיקי חיסכון שיש בהם הטבות מס הוא נמצא במסלולים כלליים במקרה הטוב, הרי שמדובר בדרך כלל ב….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: