fbpx
מבוגרים על אופנוע

פנסיונרים? ישתלם לכם מאוד להכיר את הטבות המס האלה

לגיל הפנסיה יש לא מעט יתרונות כלכליים, ביניהם מס נמוך על רווחים בשוק ההון, מס מופחת על השכרת נכסים ועוד.
אל תפספסו את ההטבות האלה

עו"ד משה גבע, אתר MAKO.CO.IL

בישראל אזרחים ותיקים זכאים להטבות מס שונות שנועדו להפחית את נטל המס שלהם עם גילם. עם זאת, רבים מהם עשויים שלא להיות מודעים להוראות אלה או לא לנצל אותן במלואן.

שיעורי מס מופחתים על הכנסה משוק ההון
המחוקק הישראלי קבע כי מדרגות המס על הכנסה פסיבית יופחתו כאשר חוצים את גיל 60. הכנסה פסיבית, כגון השקעות בשוק ההון או השכרת נכסים, מתחילה בדרך כלל בשיעור מס של 31%. כשעוברים את גיל 60, מדרגות מס אלה הופכות דומות לאלה של הכנסה פעילה, אשר מתחילה ב -10% על הכנסה מעבודה או פנסיה. יחד עם ירידה טבעית בהכנסות עקב צמצום העבודה או הפרישה, שינוי זה מפחית באופן דרמטי את המסים שהאזרחים הוותיקים נדרשים לשלם. נקודות זיכוי נוספות עשויות להיות זמינות בגיל כזה אם לבן או בת הזוג יש הכנסות נמוכות או כשהם חסרי הכנסה, וכן הטבות שונות בגין הוצאות הקשורות להחזקת קרובי משפחה במוסדות רפואיים.

הפחתת המס על הכנסות מהשכרת נכסים
עבור אזרחים ותיקים המשכירים דירות מגורים מעל תקרת הפטור (5,472 שקל בשנת 2023), חובה לבחור מסלול דיווח ותשלום מס. ישנם שלושה מסלולים: פטור פוחת, דיווח מלא ומסלול 10%. המסלול האופטימלי תלוי בנתונים האישיים של בעל הנכס, הכנסות אחרות שלו ונתוני הנכס הספציפי המושכר, ולכן המסלול האופטימלי…..

הפחתת החיוב במס שבח במכירת נכסים……
החזר מס שנוכה בגין השקעות בשוק ההון
המס על הכנסות מריבית ורווחי הון מנוכה במקור על ידי בנקים ובתי השקעות ועומד בדרך כלל על 25% מהרווח. עבור אזרחים ותיקים מעל גיל 60, הכנסות אלה חייבות בשיעורי מס נמוכים יותר (מדרגות מס של 10%, 14% ו-20%).

הקלות ופטורים נוספים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר MAKO.CO.IL

 

מבוגרים על אופנוע
תמיד כאן לשירותכם: