fbpx

תשואות 2023: פנסיה, השתלמות, גמל, ביטוח – איזה אפיק היה משתלם ביותר עד כה השנה?

פנסיה, השתלמות, גמל, ביטוח – דירוג המוצר הטוב ביותר בתשואה. האינפלציה מייצרת עדיפות מובהקת לפנסיה, אבל איזה אפיק במקום השני, ועד כמה הפערים דרמטיים? השוואה בין מסלולי החסכון לטווחי ביניים ולטווחים ארוכים

מיכאל לוי, אתר FUNDER.CO.IL

FUNDER-AdvizeLand בדקו החודש את התשואות בין המסלולים השונים בחסכון לטווחי הביניים ולטווח הארוך. אנחנו מתקרבים לסוף שנת 2023, וראוי לדעת בשנה כל כך תנודתית איזה אפיק הציג את הביצועים העודפים. הרעיון הוא לתת לחוסכים תמונה ממעוף הציפור על האפיקים השונים, ולסייע לקבל תמונה על ההבדלים בין אפיקים אלה.

ראוי להזכיר, כי בתקופות של אינפלציה, קרנות הפנסיה מציעות את אפיק ההשקעה העדיף, לאור הבטחת התשואה שלוקחת בחשבון את מרכיב האינפלציה. לאור העובדה שהאינפלציה בארץ הסתובבה בשנה האחרונה בגבהים סביב 4-5%, אין זה פלא שאפיק קרנות הפנסיה מנצח בכל חתכי הגילאים השונים.

גם כשבוחנים את התשואה ל-5 שנים, כלומר שנים של אינפלציה ושנים ללא אינפלציה, רואים שתשואת קרנות הפנסיה גבוהה מהמסלולים האחרים בהפרש ניכר, מן הסתם לאור התשואה העודפת של קרנות הפנסיה בחודשי האינפלציה, שמשפרת את התוצאות גם במצטבר.

אנחנו מציגים את המסלולים הכלליים יחד עם מסלול עד גיל 50, בשל מאפייני סיכון דומים, ולצרוך מישור ייחוס בין המסלולים האלה. הכתבה גם מביאה השוואה מעניינת בין קופות הגמל להשקעה לקרנות ההשתלמות במסלול המניות.

מן הסתם הנתונים המוצגים כאן הם נתוני ממוצעים של הגופים הגדולים השונים, כפי שהנתונים העוברו ל-FUNDER-AdvizerLand, ואין מדובר כאן בסקירת כלל הגופים, בנוסף, לא הובאו בחשבון גופים שמנהלים היקף נכסים קטן יחסית.

המסלולים הכלליים ועד גיל 50

התמונה בכל חתכי הזמן האפשריים כאמור מציגה עדיפות לקרנות הפנסיה. הדיון להלן, יתרכז באפיקים שמציגים את התשואות העודפות אחרי קרנות הפנסיה.

החודש קופות הגמל הציגו נתונים…..

 

מסלולים לגילאי 50 עד 60

במסלולים בסיכון הבינוני, כאמור קרנות הפנסיה עדיפות, אחריהן קופות הגמל וביטוחי המנהלים. אפשר בהחלט להתעכב אחר ההפרשים הדרמטיים שבין קרנות פנסיה לבין הגמל וביטוחי המנהלים. ההפרשים האלה הופכים להיות דרמטיים עם…..

מסלולים לגילאי 60 ומעלה…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

תמיד כאן לשירותכם: