fbpx
צעיר במחשב

שיא בהלוואות שהציבור נוטל על חשבון חסכונות הפנסיה

מתחילת השנה נרשמה עלייה של 26% בהיקף ההלוואות מקרנות הפנסיה, שיותר מהוכפלו בשלוש השנים האחרונות. נכון לסוף אוקטובר, היקף ההלוואות מסתכם ב־2.2 מיליארד שקל. מנורה מבטחים, שההלוואות שהעמידה זינקו ב־76%, מובילה את הצמיחה

אלמוג עזר, אתר כלכליסט

ממשכנים את העתיד: עליית הריבית במשק יצרה תנועה מנוגדת בכל הנוגע להלוואות שנוטל הציבור על חשבון החסכונות שלו. בעוד הציבור מפחית בצורה משמעותית את ההלוואות שהוא נוטל על חשבון קרנות ההשתלמות, הוא מגדיל בשיעור כמעט זהה את ההלוואות שהוא נוטל על חשבון הפנסיה.
מבדיקת "כלכליסט" עולה כי מתחילת השנה נרשמה עלייה של 26% בהיקף ההלוואות שנטלו עמיתי הפנסיה על חשבון הכסף המנוהל להם בקרנות הפנסיה ל־2.2 מיליארד שקל. הלוואות אלו ניתנות בריבית של פריים פלוס 0.5% והן מוגבלות בהיקפן ל־30% מהצבירה של העמית.

מדובר בשיא כל הזמנים כאשר היקף ההלוואות יותר מהוכפל בתוך שלוש שנים, לעומת היקף ההלוואות ב־2020, שעמד על 1.05 מיליארד שקל, 0.7% מתוך 605 מיליארד שקל נכסים מנוהלים בסוף השנה. 2.2 מיליארד שקל הם היקף נמוך יחסית של כ־0.3% להון המנוהל בקרנות הפנסיה שמנהלות כיום כמעט 700 מיליארד שקל — אך מדובר בתחילתה של מגמה שאם קצב הצמיחה שלה יישמר, ייתכן שההלוואות האלו יגיעו לשיעור ניכר מסך החסכונות הפנסיוניים בעתיד
הבדלים בעלייה בהלוואות: למרות העלייה החדה בהיקף ההלוואות בקרנות הפנסיה מתחילת השנה, הצמיחה בהיקף ההלוואות מקרנות הפנסיה השנה אינה גורפת בקרב כלל הקרנות. כך, קרן הפנסיה של מנורה מבטחים, בניהולו של גיא קריגר, יותר משילשה את היקף ההלוואות שנתנה לעמיתיה בקרן מאז 2020. הקרן העמידה הלוואות בהיקף של 790 מיליון שקל לעמיתיה נכון לסוף אוקטובר, עלייה של 76% מתחילת השנה, אז עמדו ההלוואות על 448 מיליון שקל.
גם הפניקס העניקה עד כה השנה הלוואות של…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: