fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

כללית עדכנה את מבוטחיה על הרעת תנאים בביטוח הסיעודי, שמתייקר ב-10%

מלבד שינויים בתגמול החודשי למבוטחים הסיעודיים של כלל קופות החולים, כללית מייקרת ב-10% את דמי הביטוח החודשיים. השינוי בדמי הביטוח נקבע כחלק מההסכם של כללית עם הראל להארכת הביטוח הסיעודי בשנה נוספת

שקד גרין, אתר כלכליסט

הרעת התנאים בביטוחים הסיעודיים של קופות החולים: כללית עדכנה הבוקר את 2.5 מיליון מבוטחיה על חידוש ההסכם עם חברת הביטוח הראל עד לסוף 2024, וכן בשינויים הצפויים בביטוחים החל מה-1.1.24, בעוד פחות משבועיים. לצפייה במכתב – לחץ כאן.
השינוי המשמעותי ביותר נוגע לתגמול החודשי למבוטחים הסיעודיים של כלל קופות החולים: עבור מבוטחים שהצטרפו לביטוח עד גיל 49, התגמול יקטן מ-6,100 שקל ל-5,000 שקל. ההקטנה נובעת משני צעדים שונים: הראשון – ביטול העלייה במדד אליה הייתה צמודה הקצבה החודשית, שבהצמדתה למדד מאז 2016 עלתה מ-5,500 ל-6,100. השני – הורדת הקצבה הבסיסית מ-5,500 ל-5,000 שקל.

לצד זאת, חשוב להדגיש כי מדובר בתגמול למבוטח ששוהה בביתו, כאשר בשונה מכוונתה המקורית של רשות שוק ההון – התגמול למבוטח ששוהה במוסד לא השתנה, ונותר למצטרפים עד גיל 49 בסכום של עד 10 אלף שקל בחודש.
כמו כן, הפחתת התגמול לא תחול על מבוטח שכבר מוגדר סיעודי וזכאי לקבלת התגמול החודשי. בנוסף, תקופת החריגה הוארכה מ-36 חודשים ל-60 חודשים, כלומר מבוטח לא יוכל לתבוע את קופות החולים על אירוע שהוביל למצבו הרפואי ב-60 החודשים שקדמו להצטרפותו לביטוח.
בעוד ששינויים אלו נובעים מהוראות של רשות שוק ההון ויחולו על כלל קופות החולים, במקרה של קופת חולים כללית יחול גם שינוי בדמי הביטוח החודשיים, שיתייקרו ב-10%. החל מה-1.1.24, מבוטחים בני 30 ישלמו כ-16 שקלים בחודש, מבוטחים בני 50 ישלמו …

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

לחץ כאן לקריאת עדכוני פוליסת הסיעוד לחברי קופת חולים כללית
https://www.harel-group.co.il/DocumentsAndForms/doc/colective_siudi_lette.pdf

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: