fbpx
משפחה

יצאתם למילואים ולא הופקדו לכם כספים לפנסיה? רשות שוק ההון דואגת שיישמרו זכויותיכם

בעקבות המלחמה – רשות שוק ההון והביטוח מציעה הארכת הסדר ריסק זמני בחיסכון פנסיוני ל-12 חודשים במקום 5 חודשים.

זיו וולף , אתר ביזפורטל

המצב הביטחוני הביא במקרים רבים להפחתת ההפקדות השוטפות של עובדים רבים, כך שהכיסויים הביטוחיים שלהם עלולים להיפגע. כפי שנחשף בביזפורטל, רשות שוק ההון והביטוח עדכנה כי במקרה הצורך, היא תפעל שלא תהיה פגיעה בכיסוי הביטוחי של החוסכים בשל המלחמה, וכעת נראה שהיא עושה צעד ראשון בכיוון. מדובר בהשלכות שונות – הפגיעה במלחמה עשויה להיות בשכר הקובע לצורך הכיסוי הביטוחי וגם בנוגע להארכת ביטוח הריסק למרות שאין הפקדות שוטפות.

רשות שוק ההון והביטוח פרסמה טיוטה לתיקון הוראת שעה בנושא כיסויים ביטוחיים בקופות גמל, לפיה יוארך הסדר הריסק הזמני בחיסכון פנסיוני ל-12 חודשים במקום 5 חודשים. הרקע הוא המצב שנקלענו אליו בעקבות המלחמה. מדובר בגיוס מילואים מאוד רחב לצד הוצאה לחל"ת של רבבות עובדים ואפילו מאות אלפים, ומפונים מהצפון ומהדרום שעדיין לא חזרו לעבודה ולביתם. כל אלו מייצרים מצב של פער בהפקדות הסוציאליות, לרבות הביטוחים על הגמל והפנסיה.

במצב כזה, הגופים המנהלים עשויים לעצור את ההטבות הביטוחיות שנובעות מההמשכיות של ההפקדות. עד כה ניתן היה לשמור על הזכויות גם אם לא היו הפקדות במשך 5 חודשים, ורשות שוק ההון והביטוח מנסה להאריך את התקופה ל-12 חודשים.

באופן הזה יישמרו הכיסויים הביטוחיים במקרים שונים, לרבות ביטוחים בגין סיכוני מוות, נכות ועוד. הרשות מציינת כי הפסקת הרצף הביטוחי של אותם עובדים כתוצאה מהפסקת ההפקדות עלולה גם לפגוע ב….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

משפחה
תמיד כאן לשירותכם: