fbpx
מיואש מול מחשב

השכר מעל 30 אלף שקל בחודש? היזהרו בסימון קצבה מוכרת בהפקדות הפנסיוניות

לבעלי שכר גבוה בהייטק או בענפים אחרים מומלץ שלא למהר לפעול מול היצרנים הפנסיוניים לרישום קצבה מוכרת וקצבה מזכה,
לפני שהגיע המועד למימוש הכספים

ענת עברי , אתר ביזפורטל

בשנים האחרונות, במסגרת ממשק מעסיקים (הכלי של מעסיקים לניהול ודיווח כספי הפנסיה והגמל של העובדים) ניתן לראות בדוחות השנתיים שחברות הביטוח וקרנות הפנסיה וקופות הגמל ("היצרנים הפנסיוניים") מסמנים מהו מרכיב ההפקדות לקצבה מזכה ומהו המרכיב לקצבה מוכרת. אתם אולי שמעתם על ההגדרות האלו, אבל לא באמת התעמקתם בהם. כבר נסביר מה זאת קצבה מכל סוג. נדגיש לפני כן שלסיווג ההפקדות יש משמעות גדולה ויש שאלות לא פשטות – איך מסווגים? מה קורה שיש כמה פוליסות? איפה יסמנו את הקצבה המזכה ואיפה את הקצבה המוכרת? מה קורה כשיש כמה חברות? ומה עם ההפקדות משנת 2000 שהופקדו בתוכניות, מי מסמן אותן?

אז נכון להיום, אין סדר בדברים. כמו כן, גם אם כיום ממשק המעסיקים משדר בין התוכניות הפנסיוניות מהו חלק ההפקדה ששולם עליה מס, כך שהגוף המוסדי יכול לסמן זאת בהתאם, לא תמיד דרך הסימון היא הנכונה עבור הלקוח. לכן, חשוב להבהיר כי ללא התערבות מול היצרנים הפנסיוניים השונים, הקצבה המוכרת והקצבה המזכה אינן מתועדות ברישומיהם. הנושא הזה רלוונטי במיוחד לבעלי שכר גבוה של 30 אלף שקל בחודש ומעלה, כמו עובדי הייטק או נושאי משרות בכירות, כפי שנסביר בהמשך.

לפני שנמשיך, חשוב להבין מהי קצבה מזכה ומהי קצבה מוכרת. קצבה מזכה היא קצבה שחייבת במס, מכיוון שהיא משולמת מתשלומים שקיבלו הטבת מס בעת ההפקדה – ולכן משיכתם כקצבה חייבת במס שולי. בגיל פרישה ניתן לנצל עליה את הטבות המס על הקצבה המזכה.

קצבה מוכרת היא קצבה שמקורה בתשלומים משנת 2000 ששולם בגינם המס, ולכן משיכתם כקצבה פטורה ממס. לדוגמה, כל הפקדה לתגמולים שמבצע עבורך המעסיק לחיסכון הפנסיוני ועולה על 7.5% משכר בגובה 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק (נכון לשנת 2024, מדובר ב-31,340 שקל בחודש) מחייבת אותך בשווי מס בעת ההפקדה. כלומר, הפקדה לתגמולי מעסיק מעל 2,350 שקל בחודש, ששילמת עליה כבר מס בעת ההפקדה דרך השכר – צריכה להיות פטורה ממס בעת משיכת קצבה כבר מגיל 60.

בעת היוון קצבה מוכרת (כלומר, משיכה חד-פעמית), הקרן פטורה ממס והרווחים הנומינליים חייבים במס בשיעור 15%, וזאת בתנאי שיש קצבה מזערית של כ-5,000 שקל. אחרת, היוון קצבה מוכרת חייב במס. לכן, חלק מתכנון הפרישה זה לוודא ש

מתי כדאי למהר ולסדר את סימון הקצבה?…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

 

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: