fbpx
בטוח לאומי

הביטוח הלאומי: נפשוט רגל שמונה שנים מוקדם מהצפוי

העלייה בתשלומי סיעוד ונכות בעקבות הרפורמות בשני התחומים שלא ניתן להם כיסוי, תקדים את מועד חדלות הפירעון של הביטוח הלאומי
מ-2044 ל-2036. כך לפי דו"ח שהוצג בוועדת הכספים

שחר אילן ושקד גרין, אתר כלכליסט

הביטוח הלאומי צפוי להגיע לפשיטת רגל ב-2036, שמונה שנים לפני המועד החזוי הקודם שהיה ב-2044. ב-2036 תתרוקן קרן הביטוח הלאומי וללא מימון חיצוני המוסד לא יהיה מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוק.
על פי הדו"ח המוסד לביטוח לאומי, הגידול בתשלומי הסיעוד בעקבות הרפורמה בסיעוד ב-2018 מקרב את חדלות הפירעון של המוסד ב-6.3 שנים והרפורמה בקצבאות הנכות באותה שנה ב-2.7 שנים. תוספת תשלומים לנפגעי עבודה תרמה 1.2 שנים וסיבות נוספות 1.7 שנים. עלייה בתקבולים קזזה 3.2 שנים.

אקטואר הביטוח הלאומי מוטי פרנקל כותב בדו"ח, שהוצג הערב (ה') לוועדת הכספים ש"כדי לדחות את נקודת חוסר הקיימות הפיננסית הצפויה, על המוסד, בשיתוף עם השר, הכנסת והממשלה, לנקוט צעדים למען שיפור מצבו הפיננסי של המוסד". צעדים כאלה יכולים להיות הגדלת דמי הביטוח של העובדים או המעסיקים או שינוי לרעה של תנאי הקצבאות באמצעות הפחתת גובה הקצבאות או הקשחת תנאי הזכאות להן. הדו"ח אינו כולל את השפעות המלחמה שסביר שרק החמירו את מצב הביטוח הלאומי. עם זאת, הוא כן כולל תוספות תגמולים והפחתת ההוצאות הצפויה בשל העלאת גיל הפרישה לנשים.

הדו"ח קובע ש"שצפויה בעיה במצבו הפיננסי של המוסד. לדבר מספר סיבות….

על פי הדו"ח מ-2023 הביטוח הלאומי צפוי לעבור לגירעון כלומר התשלומים היו צפויים להיות גבוהים מהתקבולים. בפועל אם הדו"ח צפה גירעון….

 

לחץ כאן לקריאת הכתבה באתר כלכליסט

 

בטוח לאומי
תמיד כאן לשירותכם: