fbpx
מסדרון בית חולים

רגע לפני כניסת הרפורמה בביטוחי הבריאות: התרגיל של חברות הביטוח

ב־1 ביוני תיכנס לתוקף הרפורמה למניעת כפל ביטוחי, כדי שמבוטחים לא ירכשו גם שב"ן וגם ביטוח פרטי מסוג "שקל ראשון". אלא שחברות הביטוח – שהרפורמה נוגסת בביטוח הרווחי ביותר שלהן – מנצלות את הרפורמה כדי להעלות מחירים

שקד גרין, אתר כלכליסט

הרפורמה תיכנס לתוקף, חברות הביטוח מעלות תעריפים כדי לצמצם את הפגיעה בהן: ב־1 ביוני ייכנס לתוקף סעיף מרכזי ברפורמה בפוליסות הניתוחים בביטוחי הבריאות הפרטיים, שאושרה כחלק מחוק ההסדרים האחרון במאי 2023. הסעיף קובע שכל מי שמחזיק בפוליסה מסוג "שקל ראשון" יועבר לפוליסה מסוג משלים שב"ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים), אלא אם אותו מבוטח יעדכן את חברת הביטוח שברצונו להישאר עם הפוליסה הנוכחית שלו. המטרה: לצמצם את כפל הביטוחים שעולה בממוצע למשק בית כ־2,000 שקל בשנה ולחזק את מערכת הבריאות הציבורית.
אלא שלידי "כלכליסט" הגיע מקרה של מבוטחת בת 78 עם פוליסת ניתוחים פרטית מסוג משלים שב"ן, שקיבלה הודעה מחברת הביטוח שלה שהחל מ־1.6 הפוליסה שלה תתייקר מ־275 שקל בחודש ל־372 שקל בחודש – עלייה של 38%. הרפורמה אמנם אמורה היתה אמורה לייקר פוליסות בשוק – אך רק את הפוליסה מסוג "שקל ראשון" – שהרפורמה נועדה לתמרץ מבוטחים לעזוב, ולא את הפוליסה מסוג משלים שב"ן – בה אין כפל ביטוח, ושצעדי הרפורמה לא משפיעים ישירות על מחירה.
גורמים בענף טוענים שפוליסת משלים שב"ן היתה עד כה מוצר שולי יחסית והפסדי, וכעת כשהיא צפויה להיהפך בעקבות הרפורמה למוצר מרכזי, אז הפרמיה מעודכנת בהתאם כדי למנוע הפסד גדול. מנגד, עולה חשד שהחברות – שהרפורמה נוגסת בביטוח הרווחי ביותר שלהן – מנצלות את הרפורמה כדי להעלות מחירים.

רגע לפני שצוללים לרפורמה, אילו סוגים של ביטוחי בריאות יש בכלל?
ישנם שלושה סוגי ביטוח: הראשון – ביטוח בריאות ממלכתי – ביטוח בסיסי לו זכאים כלל תושבי ישראל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המקנה שירותי בריאות בסיסיים דרך קופות החולים. השני – ביטוחי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) – ביטוחים פרטיים מטעם קופות החולים (כגון כללית מושלם, מכבי שלי וכו') בהם מבוטחים כ־7.5 מיליון תושבים. הסוג השלישי הוא ביטוחים מסחריים פרטיים מטעם חברות הביטוח, בהם מבוטחים 3.2 מיליון תושבים. אלו נחלקים לשניים: ביטוחים מסוג "משלים שב"ן" וביטוחים מסוג "שקל ראשון".
מה ההבדל בין משלים שב"ן לשקל ראשון?
ביטוח משלים שב"ן, שבו נמצאים כ־15% מהמבוטחים אצל חברות הביטוח, כשמו כן הוא: הפוליסה מבטחת רק בפני ניתוחים פרטיים שאינם מכוסים כבר על ידי השב"ן. בביטוח שקל ראשון לעומת זאת, שבו נמצאים כ־85% מהמבוטחים, הפוליסה מבטחת גם בפני ניתוחים שמכוסים על ידי השב"ן, כלומר תיאורטית, כל מבוטח יכול לבחור האם לתבוע את השב"ן או את חברת הביטוח.
היכן מצוי למעשה כפל הביטוחים של הישראלים? ??

מדוע למשרד האוצר כל כך איכפת מכפל הביטוחים?
מעבר לעלות העודפת שמשלם כל פרט, המצב הקיים מעוות את שוק ביטוחי הבריאות. מכיוון שבאירועים ביטוחיים רבים הביטוח בשב"ן מעניק כיסוי ביטוחי זהה למה שחברות הביטוח מציעות, ורוב הביטוחים המסחריים הם מסוג "מהשקל הראשון", לחברות הביטוח יש תמריץ לדחוף מטופלים לפנות לקבלת טיפול דרך השב"ן ולא דרכן, וכך נוצר מצב בו קופות החולים – שהן גופים ללא מטרות רווח, מסבסדות את חברות הביטוח, שנהנות מהפרמיה הגבוהה שהצרכן משלם וגם לא מכסות את התביעה…
איך הרפורמה הולכת לשנות את זה???

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: