fbpx
אם מבוגרת ובת

משכנתא הפוכה היא מפתרונות המימון המבוקשים לגיל השלישי

הפתרונות הפיננסיים שעומדים בפני בני 67 ומעלה שזקוקים להלוואה, לא רבים. לאור זאת, הלוואה כנגד נכס המגורים, הקרוי גם "משכנתה הפוכה" מהווה מענה לצורך הקיים בשוק. משכנתה הפוכה נמצאת בעלייה מתמדת, בשל כניסתם של גופים חוץ בנקאיים ומתן מסלולי מימון גמישים. על הצמיחה בשוק המשכנתאות ההפוכות בכתבה שלפניכם

אתר בית השקעות IBI

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה, היא הלוואה חד פעמית המיועדת לגילאי 67 ומעלה, כנגד נכס נדל”ן, המשמש כבטוחה להלוואה. להבדיל ממשכנתא רגילה, היתרון במשכנתא הפוכה הוא שהלווים לא צריכים לשלם החזרים חודשיים או תשלום ריביות והם למעשה ממשיכים להתגורר בנכס. פירעון ההלוואה יכול להתבצע באופן גמיש, לבחירתם של הלווים, בכל שלב או על ידי היורשים לאחר פטירת הלווים.

הצורך במתן פתרון פיננסי שאינו מבוסס על יכולת פירעון מיידית, נובע, בין היתר, מהכנסות נמוכות יחסית של בני הגיל השלישי, אל מול הצורך בכסף נזיל למטרות שונות. כתוצאה מהסיבות הללו, לצד היעדרן של ערובות שונות, גופי מימון שונים מסרבים לספק הלוואות רגילות מהחשש שהלווים לא יעמדו בהן.

לאלו המעוניינים בקבלת משכנתא הפוכה, תנאי הסף הם לווים שגילם עולה על 67 שנים ובתנאי שבבעלותם נכס נדל”ן והם כשירים לחתום על מסמכי ההלוואה השונים.

הנימוק לקביעת גיל הסף לקבלת ההלוואה, נובע מחישוב קרן הריבית הנצברת ויכולתם של גופי המימון לספוג את הריבית עד לפירעון מלא. כמו כן, ככל שישנם שעבודים או עיקולים על בית המגורים, תשמש המשכנתא ראשית פירעון להסרת השעבוד הקיים. זאת באמצעות, סילוק החוב הקיים באמצעות הכסף המיועד להלוואה ושימוש בנכס כבטוחה עתידית עד לפירעון מלא. עם זאת, הגמישות שבאופן החזר ההלוואה, מאפשרת ללווים לפרוע אותה או לשלם את הריבית הנצברת עוד בעודם מתגוררים בביתם.

שוק בתנופה – כך צמחה “המשכנתא ההפוכה” בשנים האחרונות….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר בית השקעות IBI

אם מבוגרת ובת
תמיד כאן לשירותכם: