fbpx
מיואש מול מחשב

קצבת נכות מפנסיה: מה הקשר בינה ובין תוספות שכר ובונוסים?

כדי להפחית את סכום הפרשות המעסיק לקרן פנסיה של עובד, לעיתים נעשית הפרדה מלאכותית בין שכר היסוד ובין תוספות פיקטיביות. איך רכיבי שכר פיקטיביים משפיעים על סכום הקצבה במקרה של אי כושר?

אתר MAKO.CO.IL, בשיתוף עו"ד מזל רבה

כל עובד, אף אם הוא עצמאי, חייב להיות מבוטח בביטוח פנסיה.

חובה על מעסיק לתת לעובד בתוך 30 ימי עבודה את תנאי העבודה בכתב ("הסכם עבודה") שם על המעסיק לציין, בין היתר, מהו השכר הרגיל של העובד ומה התוספות.
לעיתים, המעסיק יציין תוספות כבונוס, שעות נוספות גלובליות, פרמיה, כתוספות שכר וכחלק נפרד מהשכר הרגיל ומדוע?
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957, קובע שעל המעסיק להפריש לפנסיה (תגמולים ופיצויים) אחוז שנקבע בצו ומתעדכן מידי פעם.

כיצד נקבע השכר המבוטח של העובד?
השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הוא השכר הבסיסי (או "שכר יסוד" או השכר "הרגיל") ורכיביו כמשמעם בחוק ותקנות פיצויי פיטורים, כלומר הרכיבים שיש לקחת בחשבון לחישוב הפיצויים (או להפרשות לפנסיה) הם: 1. שכר יסוד. 2. תוספת ותק. 3. תוספת יוקר ומחיה. 4. תוספת משפחה. 5. תוספת מחלקתית או מקצועית.
חובת הביטוח הפנסיוני תהיה על….

סכום קצבת הנכות נגזר מהשכר המבוטח של העובד
קיצבת הנכות נגזרת מהשכר המבוטח, כלומר, ככל והשכר המבוטח גבוה יותר כך הקיצבה גבוהה יותר (גם חלק הפיצויים כמובן אבל זה נושא למאמר אחר) לכן שאיפת העובד כמובן תהיה שהשכר המבוטח יהיה גבוה יותר.

המעביד….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר MAKO.CO.IL

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: