fbpx
יד עוצרת נפילה

רשות התחרות: סוכני הביטוח לא משרתים את הלקוח – לאסור תגמול לסוכנים מהחברות

רשות התחרות מסבירה שרוב הסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח של חברה אחת או שתיים, ובגלל התגמולים הם לא תמיד בצד של הלקוח – כך קובעת רשות התחרות שממליצה לשנות את מודל התגמול הקיים – כך שיתבסס על תשלום לפי תביעות שהתקבלו

גלעד מנדל, אתר ביזפורטל

רוב סוכני הביטוח מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של חברה אחת או שתיים בלבד, ובנוסף – חברות הביטוח מצליחות להשפיע על זהות החברה שאת מוצריה מוכר הסוכן ללקוחותיו וזאת באמצעות תמריצים כלכליים שמעניקות חברות הביטוח לסוכנים, כך על פי רשות התחרות, שמפרסמת כעת את ממצאיה, לאחר שימוע ציבורי בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל.
ממצאים אלה מטרידים נוכח ההנחה של מרבית המבוטחים כי הסוכן נמצא "בצד שלהם".
מהממצאים החמורים עולה עוד כי תופעת ביטוחי הכפל נפוצה מאוד בישראל. בנוסף, רשות התחרות גם מצאה בעייתיות גדולה בתמריצי סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות וכן קשר בין התמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים לבין המוצרים שהסוכנים מוכרים למבוטחים.

הרשות: לבצע שינוי במודל התגמול של הסוכנים
לאור הממצאים, הרשות ממליצה לבצע שינויים במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור לסוכנים תמריצים לפעול למען המבוטחים ולא למען החברות. הרשות ממליצה, בין היתר, לאסור על….

 

לחץ כאן להמשך קריאת הכתבה באתר ביזפורטל

יד עוצרת נפילה
תמיד כאן לשירותכם: