fbpx

רשות שוק ההון: מדיניות חדשה למשיכת כספי הפנסיה

הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת פרסם טיוטת חוזר שעתיד למנוע את משיכת כספי התגמולים מקופות גמל לחיסכון – כל עוד לא נותקו יחסי עובד מעביד או הגעה לגיל זכאות | “קיים חשש ממשי אצל הרשות כי במקרים שהתעוררו לאחרונה פעלו גורמים מסוימים בניגוד לחובות האמון והזהירות החלות עליהם”, כתב ברקת

אהרן פיין , אתר https://bizzness.net/

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון והביטוח | צילום: נועם רבקין, פלאש 90
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה טיוטת חוזר שעתיד למנוע את משיכת כספי התגמולים מקופות גמל לחיסכון כל עוד לא נותקו יחסי עובד מעביד או הגעה לגיל זכאות. בכך נוצרת השוואה למצב הקיים בקרנות הפנסיה ונמנעת עקיפת איסור המשיכה שהתפתחה כפרקטיקה פסולה הפוגעת בחוסכים.

הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת כתב עם פרסום הטיוטה: “לאחרונה הובא לידיעת הרשות כי התפתחה בשוק החיסכון הפנסיוני פרקטיקה פסולה, לפיה בעלי רישיון וכן גורמים נוספים שאינם בעלי רישיון, מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים בדרכים שונות חוסכים ועמיתים בקרנות הפנסיה “להשיג כסף קל ומהיר” באמצעות העברת החיסכון הצבור בקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון ומשיכת הכסף שלא כדין, ובכך עוקפים את ההוראה האוסרת משיכת כספי תגמולים מקרנות הפנסיה כל עוד….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר bizzness.net

תמיד כאן לשירותכם: