fbpx

אושר התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות

לאור העלאת גיל הפרישה לנשים יתאפשר לחברות הפנסיה לשלם לנשים הפורשות מעבודה את הפנסיה ממועד פרישתן ההסתדרות הלאומית: ההכנסות של הקרנות צפויות לרדת בגלל ירידת מספר משלמי דמי הטיפול

עידן יוסף, אתר https://www.news1.co.il

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה (יום ב', 3.1.22) את התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות לבקשת רשות שוק ההון, לאור ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים. השינוי נועד לאפשר לחברות הפנסיה לשלם לנשים הפורשות מעבודה את הפנסיה ממועד פרישתן.
התקנון נקבע בחוק הפיקוח על הביטוח, והוא נועד לאפשר תשלום הפנסיה לנשים הפורשות מעבודה, ולתשלום קצבת זקנה.

יו"ר הוועדה, ח"כ אפרת רייטן-מרום: "קבענו מספר מנגנונים כדי לוודא שנשים לא נפגעות מההעלאה המדורגת גיל הפרישה, הן מבחינת מענקים והן מבחינת הזכויות. נעקוב ונוודא שמנגנונים אלו נשמרים".

מיכל היימן, מנהלת מחלקת הפנסיה ברשות שוק ההון באוצר, הסבירה כי הקרנות הוותיקות סיכמו עם המדינה את הבטחת תשלום הפנסיה לזכאים, וקביעת תקנון אחיד לכל הקרנות, כדי למנוע גירעונות. בתקנון זה נקבע גיל הפרישה, ועתה – עם העלאת גיל הפרישה לנשים בחוק ההסדרים האחרון מ-62 ל-65 – נדרש גם תיקון התקנון. לולא תיקון החוק – היה נוצר גירעון בקרנות הפנסיה, והיה צורך ל…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר .news1.co.il

 

תמיד כאן לשירותכם: