fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

פנסיה תקציבית לשכירים מיוחדים – יש דבר כזה ? כן

תיקון 190 מאפשר ל"שכירים בעלי שליטה" למשוך "פנסיה תקציבית" מהחברה בה עבדו – מה משמעות התיקון? פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – פתרון אמיתי או אשליה?

יוליה לוי, בעלים ומנכ״לית חברת פיינאלי, אתר FUNDER.CO.IL

במשך שנים רשויות המס דגלו במדיניות שיצרה אפליה ביחס לשכירים רגילים ולרעתם של כמה עשרות אלפי שכירים בעלי שליטה בחברות ובני משפחתם. להבדיל ממה שרבים חושבים, הם לא תמיד האוכלוסייה המבוססת שלא צריכה את הפנסיות במועד הפרישה. להם ולבני משפחתם, הכוללים בני זוג, אחים, הורים, סבים, ילדים, וילדים של בני הזוג, ובן-זוגם של כל אחד מהנ"ל רשויות המס לא איפשרו להפקיד במשך כל תקופת עבודתם בחברה הפרשות מהשכר לטובת חיסכון פנסיוני.

שנים רבות לחברה הותרה הוצאה רק עבור מרכיב הפיצויים בלבד וגם זה בסכומים זעומים וזה הביא לתוצאה שהיום, עשרות שנים אחרי, בעלי השליטה בחברות שהגיעו לגיל פרישה מצאו את עצמם ללא פנסיה חודשית. לחלקם אמנם יש חסכונות מסוגים שונים ומשונים, אבל פנסיה חודשית יציבה – אין, ולרוב גם החסכונות שישנם לא באמת מספיקים…

בשנת 2012 במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוחלט לתקן את העיוות הזה ונקבע, שבעלי שליטה בחברה יוכלו לחסוך לפיצויים או לגמולים, כולל מרכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה וביטוח חיים, בדומה לכמה מיליוני עובד שכירים רגילים במשק. אבל החידוש העיקרי היה שמ-2012 בעלי השליטה יכלו גם למשוך “פנסיה תקציבית” מהחברה שבבעלותם. דהיינו התיקון איפשר לבעלי שליטה לקבל פנסיה חודשית ישירות מהחברה בה עבדו ובכך לדאוג לשמירה על רמת חיים נאותה גם אחרי הפרישה.

משמעות התיקון של "פנסיה תקציבית לבעלי השליטה"

יישום ההוראה מחייב בעלי ובעלות השליטה בחברות לפרוש באופן סופי ומוחלט מהחברה ולסיים את יחסי עובד-מעביד עם החברה (את קיומו של התנאי הזה מס הכנסה בודק בקפידה). הם לא חייבים למכור את המניות בחברות שלהם, הם יכולים להמשיך ולהחזיק במניות של החברה, אך ללא פעילות בחברה וזאת מתוך מטרה למנוע מהם חלוקת ירושה בעודם בחיים, שכן אם היו קובעים שהם חייבים למכור את המניות- הם היו כנראה מעבירים את המניות לילדים במועד הפרישה. נכון שבעבר עמדת רשות המיסים הייתה שונה, אך כיום כבר לא נדרשת מכירת מניות אלא רק הפסקת פעילות מוחלטת.

הפנסיה החודשית שבעלי השליטה מקבלים מהחברה נחשבת לקצבה לכל דבר ועניין, כלומר משלמים עליה מס פירותי לפי….

ומהן ההמלצות הפרקטיות לדור החדש ולבעלי השליטה שעוד לא פרשו ???

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: