fbpx

למקסם את ההפקדות לקרן ההשתלמות

קרן ההשתלמות היא החיסכון הטוב ביותר שניתן לשאוף אליו- פטור ממס רווחי הון, מסלולי השקעה מגוונים ודמי ניהול סבירים.

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

הפקדות לקרן השתלמות, ניתן לבצע כשכיר (השליטה על התשלומים היא בהתאם להסכם עם המעסיק), או כעצמאי (עוסק מורשה/פטור), ולא בשום דרך אחרת!
תקרת ההפקדה שקבע המחוקק "קפואה" כבר שנים רבות, זו הדרך שלו לפגוע בהטבה שהוא לא מצליח לבטל בדרך אחרת, המדד (הנמוך בשנים האחרונות) שוחק את ההטבה עם הזמן.
– המלצה לשכירים שהשכר שלהם פחות מ 15,712 ₪ (תקרת ההפקדה) ו/או שהמעסיק שלהם מפקיד פחות מ 7.5 אחוז, להגדיל את אחוזי ההפקדה שלהם מ 2.5 אחוז בהתאמה על מנת לנצל את התקרה (1571 ₪ לחודש).
– המלצה לעצמאים לסוגיהם השונים, להפקיד את התקרה! גם כאשר היא לא מוכרת במס- הפקדה שנתית מרבית בגובה 18,960 ₪ בשנה.

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון.
הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת). לאחר 3 שנות חיסכון, ניתן למשוך את הכספים לצורך השתלמות מקצועית או בעת הגעה לגיל הפרישה. אין חובה למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים, כך שניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בקרן וליהנות מהתשואה על החיסכון. חוסך המפקיד בקרן ההשתלמות עד לסכום תקרת ההפקדה המוטבת, נהנה פעמיים מהטבות מס: הן בשלב ההפקדה והן בעת המשיכה. עבור עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ואילו שכירים לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת חלק המעסיק. בעת משיכה כדין (עבור הפקדות עד התקרה המוטבת), הכספים בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון. הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, מהם ניתן לבחור מסלול המתאים לצרכי החוסך ולתקופת החיסכון. באפשרות החוסך לעבור בין המסלולים ללא עלות וללא אירוע מס ולמעשה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון.
לסיכום: זהו החיסכון הטוב ביותר שניתן לשאוף אליו- פטור ממס רווחי הון, מסלולי השקעה מגוונים ודמי ניהול סבירים.

 

תמיד כאן לשירותכם: