fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

למי מגיעים כספי הפנסיה שחסכת?

האם הייתם ממשיכים להפריש כספים לקופת הפנסיה, אילו הייתם יודעים כי לא תראו אותם יותר?

איתן קוהלי, בשיתוף Dun's 100, אתר כלכליסט

במדינת ישראל קמה החובה להפריש כספים לקופות פנסיה, כאשר הרציונל העומד מאחורי חובה זו, היא כי תוכלו להשתמש בכספים אלו בעת שנקבעה. האם הייתם ממשיכים להפריש כספים אלו, או כספי תגמולים, אילו הייתם יודעים מראש כי יש סיכוי ממשי וגדול כי לא תזכו ליהנות מהם כלל וכלל, או באם הייתם יודעים כי ישנו מצב בו יורשיכם לא יזכו להנות מהם ו/או לקבלם?!
בימים אלו הוגשה תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תביעת ענק ע"ס 2 מיליארד ש"ח, כנגד חברות הביטוח, אשר מנסות להתעשר על גביהם של היורשים/המוטבים/השאירים, והנהנות הבלעדיות מכספים אלו ע"ח כספי המבוטחים.
מזה שנים רבות חברות הביטוח, אשר מחזיקות בכספי ציבור, עושות דין לעצמן ונוהגות בהם כרכושם שלהן, תוך רמיסת זכויותיהם של הזכאים להם, אשר נפגעות כאשר פועלות החברות כעולה על רוחן.
קבוצת התובעים בעניין זה, טוענת כי חברות הביטוח מסבות נזקים עצומים לציבור גדול מאוד של אנשים, בכך שאינן מעבירות או נמנעות בכוונת מכוון ובאופן בלתי סביר ובלתי מוגדר, מלהעביר את הכספים המגיעים ליורשים….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

 

 

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: