fbpx

מיליארדי שקלים בדרך: מהפכה בתשואה על קרנות הפנסיה

הרפורמה להבטחת השלמת התשואה בקרנות הפנסיה נכנסה לתוקף: הרפורמה צפויה לחסוך לקופת המדינה מיליארדי שקלים מדי שנה תוך שיפור זכויות החוסכים והבטחת תשואה צמודה של 5.15%

מערכת ice

החשב הכללי יהלי רוטנברג הקצה לראשונה מכשיר פיננסי להבטחת השלמת תשואה צמודה בגובה 5.15% לקרנות הפנסיה. עם תחילת ההקצאה תופסק הנפקת אגרות החוב המיועדות מסוג "ערד".

בתחילת אוקטובר, הוחלפה הנפקת אגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה מסוג "ערד", במנגנון הבטחת תשואה. רפורמה זו עוגנה במסגרת התקציב לשנים 2021-2022. איגרות חוב מסוג "ערד" הן איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד לטווח של 15 שנים המשלמות קופון חצי שנתי של 2.4% (או 4.86% שנתי). על פי המנגנון החדש, הקרנות ישקיעו את אותם הכספים שיועדו לרכישת אגרות חוב מסוג "ערד" בשוק ההון. על כספים אלו תעניק המדינה הבטחת תשואה שנתית בשיעור של 5.15% צמודה למדד.

הרפורמה צפויה לחסוך לקופת המדינה מיליארדי שקלים, על ידי הפחתת הוצאות הריבית מדי שנה ותאפשר גמישות ויעילות בניהול החוב הממשלתי תוך העמקת שוק החוב המקומי והבינלאומי.
שר האוצר, אביגדור ליברמן: "זהו יום היסטורי בו משרד האוצר מפסיק להנפיק אג"ח מיועדות מסוג "ערד" ומתחיל להבטיח השלמת תשואה לקרנות הפנסיה. מדובר ברפורמה שעברה כחלק מתקציב 2021-2022. הרפורמה צפויה לחסוך מיליארדי שקלים לקופת המדינה בשנים הבאות ומהווה עדות לחשיבות תפקודה הרציף של הממשלה והעברת התקציב".
רפורמה באגרות החוב המיועדות בקרנות הפנסיה תאפשר ניהול חוב יעיל וגמיש יותר תוך …….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ICE

 

תמיד כאן לשירותכם: