fbpx

משדר פאנל פנסיה: – לשמור על יציבות בשוק דינאמי

פאנל משודר על ההתפתחויות בענף הפנסיה במצב של שוק תנודתי.
האם כדאי לפרוש בימים אלה, בדיקת המסלול המתים והעתוי המתאים לפרישה,
השינויים במקדמי הפרישה ועוד..

בהנחיית: יוסי ברונהיים
בהשתתפות:
משה ארנסט – משנה למנכ"ל, מנהל החטיבה לחיסכון טווח, כלל ביטוח ופיננסים
שני בלו הרפניסט – מנכ"לית הפניקס פנסיה וגמל
ענת כנפו תבור – מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה
חגי אורן – מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה
עומית אורון – מנכ"ל מגדל מקפת, מנהל חיסכון טווח, מגדל

 

לחץ כאן לצפיה בפאנל הפנסיה של המומחים בענף 

תמיד כאן לשירותכם: