fbpx

תקרות הפקדה והטבות מס ל- 2023: מהיום אפשר להפקיד הרבה יותר במוצרי גמל,פנסיה והשתלמות

תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2023 – אז מה התקרה להפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת 2023 ?

אדם כהן , אתר FUNDER.CO.IL

נוכח העלייה המשמעותית במדד בשנת 2022, בשיעור של 5.278%, רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2023, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים.

מידע זה חיוני ביותר לבעלי הרישיון הפנסיוני, כיוון שנתונים אלו משפיעים ישירות על כל אזרח ואזרח – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה ופורשים. עיקרי העדכונים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל בקוואליטי ביטוח ופיננסים, חבר וועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח.

קופות גמל לקצבה…

קרנות השתלמות….

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר  FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: