fbpx

דירה במקום פנסיה? חומר למחשבה

בשנת 2022 כששוק הדיור זינק בכ-20% זו כבר לא שאלה פילוסופית, אלא צעד ששווה לבדוק, במיוחד כששוק ההון והחסכונות הפנסיונים באותה שנה, ספגו ירידות תלולות
מוטי קפלן , אתר FUNDER.CO.IL

בשנים האחרונות, ובמיוחד ב-2022, כאשר מחירי הנדל"ן זינקו קרוב ל-20% תוך שנה, רבים התלבטו האם כדאי לרכוש דירה כמקור להכנסה שוטפת משכר דירה, או כאמצעי להגדלת ההון העתידי, מתוך ציפייה לעליית ערך. לא מעט החליטו לרכוש דירות להשקעה, גם מתוך מחשבה עתידית על גיל הפרישה, ומתוך ראייה שהדירה ושכ"ד יהיו בעצם מקור הכנסה לאחר הפרישה מעבודה, או אפילו לפני.
לא נתייחס כאן לשיקולי המס, כמו גם לרכיבים תגמולים פיצויים ואחרים בפנסיה, אך יש לזכור ככלל, שמכיוון שהפנסיה מבחינת המדינה מיועדת להוות מקור הכנסה לפורש מעבודה בגיל הפרישה, (או בתנאים מסוימים גם מוקדם יותר), משיכת כספי הפנסיה בטרם גיל הפרישה, או כסכום חד פעמי ולא קצבתי כפופה בדרך כלל למס של 35%.

תשואות בקרן פנסיה לעומת דירה כהשקעה לפרישה
לשם השוואה בין 2 האפשרויות להכנסה בפנסיה דירה או קרן פנסיה, נתייחס לנתונים ממוצעים של תשואת קרנות הפנסיה ב-5 השנים האחרונות. ניתן לראות כי קרנות הפנסיה עד גיל 60 הניבו בממוצע תשואה ל-5 שנים של 32.7%, קרנות הפנסיה בין 50-60 הניבו תשואה ממוצעת ל-5 שנים של כ-30% וקרנות הפנסיה מעל גיל 60 הניבו תשואה ממוצעת ל-5 שנים של 24.5% (נתוני אתר FUNDER לסוף 2022). כלומר במסלול עד גיל 50 מדובר בתשואה שנתית ממוצעת של 6.34%, תשואה ממוצעת של 5.4% בקרנות פנסיה בין 50-60 ותשואה שנתית ממוצעת של כ-4.5% בקרנות פנסיה מעל גיל 60.
נעשה השוואה וניקח את הנתונים לצורך הדוגמא, דירה בשווי מיליון שקלים. בהנחה שנקבל שכירות של כ-3,000 שקלים לחודש, ובשנה 36,000 שקלים, מדובר בתשואה שנתית של 3.6%.

רווח הון מול תשואות משתנות
לכאורה, ניתן לראות כי קרנות הפנסיה הניבו תשואה גבוהה מהשכרת דירה, בכל המסלולים השונים. אך השוואה זו אינה נכונה במלואה, מכיוון שהשקעה בדירה עשויה להביא ל…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר   FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: