fbpx

הרפורמות הנוגעות לסוכני הביטוח הוצאו מחוק ההסדרים

לאחר שעות של מאבק בכירי הלשכה וסוכנים אחרים בתוך ועדת הכנסת, כל הרפורמות הנוגעות להם, כולל שיקוף עמלות ועמלה אחידה, הוצאו מחוק ההסדרים להליך חקיקה רגיל

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

לאחר 14 שעות דיונים החליטה ועדת הכנסת בשעות הלילה, כי הרפורמות הנוגעות לסוכני הביטוח יוצאו מחוק ההסדרים (התכנית הכלכלית) להליך חקיקה רגיל. הליך חקיקה רגיל אינו מוגבל בזמן, אין בו משמעת קואליציונית, וללשכת סוכני הביטוח תהיה השפעה רבה יותר בדיוני וועדת הכספים על רפורמות אלה. יש לציין, כי טרם פורסם הנוסח הסופי של התכנית הכלכלית, שיובא לדיונים בוועדות הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

הרפורמות מדובר בשיקוף סכום העמלה ללקוח בידי הסוכן והגוף המוסדי; עמלה אחיד לסוכן ביטוח עבור קבוצת מוצרים תחליפיים; תיווך בעסקאות במוצרי ביטוח אלמנטרי על ידי בנק בעל היקף פעילות קטן; איסור על סירוב בלתי סביר להתקשרות של גוף מוסדי עם יועץ פנסיוני. יש לציין, כי הצעת החוק לגבי החזר עמלות היקף בתוך 6 שנים, כבר הוצאה מראש מחוק ההסדרים.

היועמ"שית של הכנסת המליצה על הוצאת הרפורמות מחוק ההסדרים

קודם לדיון בוועדת הכנסת, העבירה היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אופק, את עמדותיה לגבי כל הרפורמות, ולגבי הרפורמות הנ"ל, היא המליצה להוציאן מחוק ההסדרים להליך חקיקה רגיל. היועמש"ית של הכנסת סברה, שמדובר בתיקונים המחייבים דיון מעמיק ואין להם זיקה ישירה לתקציב, לכן יש לפצל אותם מחוק ההסדרים.

עוד לפני כן הוציא יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה (ליכוד) כמה רפורמות מחוק ההסדרים ל……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

 

תמיד כאן לשירותכם: