fbpx

ממחקר ועד פרישה: זכויות פנסיה לעובדי ציבור

ועדת העבודה והרווחה דנה בסעיפי פרק ח' לחוק ההסדרים: מניעת עידכון גמלה כפול לגמלאי קבע בדירוג המחקר ומתן גמישות
בהכללת רכיבי שכר במשכורת הקובעת לזכאי פנסיה תקציבית

עידן יוסף , אתר news1.co.il

ועדת העבודה והרווחה דנה בפרק ח' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, שמטרתם לתקן את חוק שירות הקבע ולהבהיר כי קצבתם של משרתי הקבע בדירוג המחקר לא תעודכן פעמיים ביחס לתקופה שבין 2009 ל־2012 וכי הם יהיו זכאים לעידכון אחד בלבד.
יועמ"ש משרד האוצר אסי מסינג הציג את התיקון והסביר: "בתיקונים קודמים בחקיקה נקבע שינוי של שיטת חישוב הגמלה, לפיו מי שפרש החל ב-2012 ואילך גמלתו תעודכן על-ידי הצמדה למדד אחת לשנה ולא לפי תוספת שכר צפויה. בגין תקופת המעבר 2012-2009 ניתנו תוספות ועידכונים שונים והרעיון בתיקון הנוכחי הוא להבהיר שבגין אותה תקופה לא יהיה עידכון כפול של הקצבה. הגמלאי יקבל את הגבוה מבין השניים – או תוספת בגין השכר או תוספת בגין המדד, אבל לא את שניהם".
יו"ר הוועדה ח"כ ישראל אייכלר ביקש להבין כיצד מלכתחילה נוצר מצב של עידכון כפול בחוק, ומדוע הטיפול במצב נמשך זמן כה רב, דבר שעיכב את התשלום לגמלאים שנים רבות. כמו-כן ביקש לדעת מה תהיה המשמעות הכלכלית לתקציב המדינה, אם התיקון לא יאושר כעת במסגרת חוק ההסדרים.

ברוך שטרנברג, רע"ן תקציבי אכ"א ושכר במשרד הביטחון, אמר: "משמעות עידכון כפול היא עלות של 170 מיליון ש"ח בפריסה ל-10 שנים אחורה. ככל שהדבר לא יתוקן, המשמעות העתידית היא כ-15 מיליון שקל בכל שנה".

מספר גורמים בדיון, בהם חברי הכנסת, התנגדו ל……

ברוך שטרנברג, רע"ן תקציבי אכ"א ושכר במשרד הביטחון, אמר: "משמעות עידכון כפול היא עלות של 170 מיליון ש"ח בפריסה ל-10 שנים אחורה. ככל שהדבר לא יתוקן, המשמעות העתידית היא כ-15 מיליון שקל בכל שנה".

מספר גורמים בדיון, בהם חברי הכנסת, התנגדו ל……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

 

 

 

תמיד כאן לשירותכם: