fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

בכיר ברשות שוק ההון: "מי לוקח אחריות על המבוטחים הסיעודיים?"

רשות שוק ההון ומשרד הבריאות מתנצחים על הפתרון הראוי להתרוקנות של הקרנות המשלמות את התגמולים הכספיים למבוטחים הסיעודיים. אחרי שמשרד הבריאות הורה לקופות החולים לא לכבד את הוראות רשות שוק ההון בנוגע להרעת התנאים בביטוחים, כעת מגיעה התגובה. "מה משרד הבריאות חושב שיקרה?", תהה בכיר ברשות

אדריאן פילוט, אתר כלכליסט

 

אחרי שמנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מסר שלשום לרשות שוק ההון והביטוח כי אין בכוונתו לאפשר קידום צעדים חד־צדדיים בקשר לביטוח סיעודי קבוצתי של קופות החולים, ואף הורה לקופות לא לכבד את ההוראה עד מציאת פתרון מוסכם, הגיעה תגובתה של רשות שוק ההון.
"הפוליסות הן ביטוח לכל דבר ועניין: התביעות יכולות לעלות בגלל משתנים דמוגרפיים (כמו תוחלת חיים) ומשינויים בשוק ההון (כמו שיעור הריבית). זו בדיוק הסיבה שבגללה הן מפוקחות על ידי הממונה על שוק ההון, בעל כלים לפקח על פוליסות כאלה והיא יודעת לאזן בין השיקולים של טובת הצרכן, לבין היציבות ארוכת הטווח. לא ברור מה הסמכות של משרד הבריאות להנחות את קופות החולים שלא לקיים את ההוראות. כמו כל פוליסת ביטוח אחרת, הפוליסות של קופות החולים, התנאים שלהן, והפרמיות שמשולמות בהן מאושרות על ידי רשות שוק ההון", הסביר בכיר ברשות.
ברשות שוק ההון מודים כי הצעד אותו היא מובילה אינו פופולרי וכואב, אבל מסבירים כי הוא נועד לשמור על יציבות התוכניות לביטוח סיעודי כדי שימשיכו לפעול בצורה תקינה ולשלם למבוטחים בשנים הבאות. הבכיר ברשות שוק הון מסר עוד: "מה משרד הבריאות חושב שיקרה? מי לוקח אחריות על המבוטחים? הרי אם לא יבוצעו הפעולות הדחופות לאיזון תוכניות הביטוח הסיעודי, בעוד חודשים ספורים המבוטחים עלולים למצוא את עצמם בפני שוקת שבורה ועם פגיעה הרבה יותר קשה בזכויות שלהם".
ברשות מזהירים כי בסוף שנת 2023, צפויים להסתיים המכרזים של שתי קופות החולים מכבי וכללית. אומנם המצב בתוכנית של כללית, המבוטחת על ידי הראל גרוע יותר באופן משמעותי, אך גם לגבי קופת החולים מכבי, המבוטחת על ידי הפניקס, ישנה סבירות שלא ימצא מבטח חדש. במצב כזה, לפי התקנות, צפויים 4 מיליון המבוטחים הסיעודיים בשתי הקופות האלה לעבור לתוכנית ביטוח המשכית המתנהלת על בסיס ביטוח הדדי, בדומה לקרן פנסיה והתנאים בה יכולים להשתנות לפי המאזן ארוך הטווח. תוכנית כזו מנוהלת ללא מעורבות של קופת החולים ולא מתאפשר בה צירוף של מבוטחים חדשים. מכיוון שקרנות של קופות שונות נמצאות במצב אקטוארי שונה, כנראה שיהיו הבדלים בגובה הפרמיה בפוליסות ההמשכיות…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: