fbpx
משפחה

איך תשפה המדינה את המעסיקים על תשלומי הפנסיה למילואימניקים?

כיום, ביטוח לאומי משלם למעסיקים את שכר הברוטו של עובדים שגויסו למילואים, אך התשלום אינו כולל תנאים סוציאליים אותם ממשיך המעסיק לשלם מבלי לקבל על כך שיפוי. "אנחנו מבינים שיש כאן בעיה ושצריך לתת לה פיתרון", אמר נציג אגף התקציבים בוועדת העבודה והרווחה שדנה בלקונה בחוק

שקד גרין, אתר כלכליסט

הדיון על שיפוי הוצאות המעסיקים עבור תשלומי הפנסיה לעובדים במילואים הסתיים ללא פיתרון. יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ ישראל אייכלר אמר בסיום הדיון כי "הוועדה ביקשה ממשרד האוצר תשובות מעשיות אך לצערנו לא הוצגו בפני הוועדה שום אלטרנטיבות ולכן נגבש הצעת חוק רלוונטית שתחול רטרואקטיבית מה-7.10".
כיום, הביטוח הלאומי משלם למעסיקים את שכר הברוטו של עובדים שגויסו למילואים, אך התשלום אינו כולל תנאים סוציאליים כגון הפרשות פנסיוניות, אותן ממשיך המעסיק לשלם מבלי לקבל על כך תשלום. כך, נוצר מצב שמעסיק שנדרש להתמודד עם השלכות מחסור בעובדים, גם נאלץ לשלם מכיסו תנאים סוציאליים שעשויים לעמוד על יותר מ-25% משכר העובד, כלומר אלפי שקלים מדי חודש. בשל גיוס המילואים הרחב של מאות אלפי איש, העול על המעסיקים כבד במיוחד ויקשה על חלק מהם לעמוד בהתחייבויותיהם לאורך זמן.

משרד האוצר אמור היה להציג בדיון היום פיתרון ללקונה בחוק. אריאל הבר, רכז ביטחון באגף התקציבים התייחס לכך ואמר: "אנחנו מבינים שיש כאן בעיה ושצריך לתת לה פיתרון. התקיימו דיונים אינטנסיביים למצוא חלופות ראויות ולהגיע לפיתרון צודק, מהיר ויעיל. זה מורכב משחשבנו, ובזמן הקרוב נגיע לפיתרון". עם זאת, הבר נמנע מלומר במפורש מתי הוא יוכל להציג פיתרון שכזה.
חברי ועדת העבודה והרווחה ביקרו את התייחסות האוצר וכינו אותה "ביזוי של עבודת הוועדה". בנוסף, בפתח הדיון התייחסו שני חברי ועדה מטעם הליכוד – אתי עטייה וחנוך מיליבצקי, ואיימו שלא יצביעו בעד השינויים בתקציב 2024 עד שיינתן פיתרון לבעיה.
הפיתרונות לבעיה ידרשו תיקוני חקיקה בחוק הביטוח הלאומי, ונציגי הביטוח הלאומי אמרו שיהיה ניתן לעשות זאת באופן המהיר ביותר אם ייקבע שיפוי בשיעור קבוע ולא שיפוי פרטני פר עובד, וללא הבחנה בין סוגי מעסיקים וענפים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

משפחה
תמיד כאן לשירותכם: