fbpx

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בדצמבר ומה התשואה הממוצעת שלה בשנים האחרונות?

למרות המלחמה, התשואה שהשגתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודשים האחורנים היא מצויינת – חודש דצמבר היה חודש מצויין בשווקים בהמשך לנובמבר מצויין.

איציק יצחקי , אתר ביזפורטל

קרנות ההשתלמות במסלול הכללי הפופולארי שמשלב אגרות חוב ומניות (משקל המניות כ-20%-25%) סיפק תשואה של בין 2% ל-2.8% כאשר ילין לפידות, אנליסט ומיטב בראש. הגופים האלו גם בראש בכל שנת 2023 וגם כשמנתחים את התשואות לטווח של 3 ו-5 שנים מקבלים שהתשואות שלהם בצמרת.

הפתעה לטובה היא אלטשולר שחם, שאחרי שנת 2022 קשה במיוחד, היא חוזרת לתשואות סבירות , כשגם במבחן של 5 שנים היא כבר לא בתחתית.

תשואות מרשימות בחודשים האחרונים – אבל תשואה חלשה בחמש שנים
חיטטנו קצת בנתוני הקרנות השתלמות ומצאנו שהממוצע הרב שנתי הוא קצת מעל 5%. השוונו את הביצועים האלו למדדי השוק בפיזור המקובל בין אג"ח למניות ובין שוק מקומי לעולם. קיבלנו שגם קרנות ההשתלמות המרוויחות ביותר נופלות מהתשואה של המדדים.
איך זה יכול להיות? הסיבה העיקרית היא דמי ניהול של 0.6% עד 0.7%. דמי הניהול האלו מהווים כ-12%-15% מהרווח של העמיתים ובעצם מקלקלים את התשואה. הייתם מרוויחים יותר אם הייתם נצמדים למדדים המובילים (בפיזור).

ועדיין – קרנות ההשתלמות הן…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

תמיד כאן לשירותכם: