fbpx

סומכים בעיניים עצומות: הטעות שכולנו עושים בבחירת החיסכון הגדול ביותר בחיינו

בבחירת החיסכון הפנסיוני, רובנו לא מבצעים כמעט בדיקות או השוואות • דו"ח מבקר המדינה מציג תמונה בעייתית על הרשות, שתפקידה לשמור על חסכונות של הציבור שהיקפם הכספי הוא כ-2 טריליון שקל • בין היתר, נחשף כי סוכנים מתוגמלים עבור צירוף לקוחות חדשים, ומשכך אין הדבר מעיד בהכרח על קיומה של תחרותיות המיטיבה עם החוסך או המבוטח

סוניה גוחדיסקי, אתר ישראל היום

מי מאיתנו לא השווה מחירים בבחירת מקרר, מכונית או נופש בחו"ל? אבל כאשר מדובר בבחירת החיסכון הגדול והמשמעותי ביותר בחיינו – החיסכון הפנסיוני, רובנו לא מבצעים כמעט בדיקות או השוואות וסומכים בעיניים עצומות על הסוכנים שמתוגמלים על צירוף לקופה זו או אחרת.

מדו"ח מבקר המדינה בנושא הפיקוח של רשות שוק ההון על הגופים המוסדיים המנהלים חיסכון ארוך טווח, עולה התמונה הבאה: למרות האפשרות לניוד בין הקופות השונות, הרוב המוחלט של הבקשות להעברות כספים בין קרנות פנסיה ובין קופות גמל הוגשו על ידי עמיתים שצורפו בידי סוכנים (50% – 65% בקרנות הפנסיה ו-57% – 85% בקופות הגמל) – סוכנים אלו מתוגמלים עבור צירוף לקוחות חדשים, ומשכך אין הדבר מעיד בהכרח על קיומה של תחרותיות המיטיבה עם החוסך או המבוטח.

כמו כן, העלתה הביקורת ליקויים נוספים, בין היתר, לגבי התחרות בין שחקנים שונים במוצרי השקעה בכסף הפנוי של הציבור. נמצא כי רשות שוק ההון אינה מנצלת דייה את התקציב, וכי מערכות המחשוב שעליהן מתבססת עבודתה מיושנות וחסרות. שמונה גופים מוסדיים מחזיקים בכ-90% מחסכונות הציבור, שהיקפם הכספי הוא כ-2 טריליון שקל.

המבקר קובע כי הזהות היחסית בתמהילי ההשקעות של הגופים מעלה חשש שבמקרה של חוסר יציבות פיננסית, הם יפעלו בצורה דומה, ובכך יעמיקו את השלכות המצב…..

כמו כן, תועדו חוסרים במערך הפיקוח על ניהול הסיכונים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: