fbpx
מסדרון בית חולים

אובדן כושר עבודה והפנסיה

פגיעות, תאונות ומחלות, הן תופעות די שכיחות בחיים בכלל ובמהלך העבודה בפרט. כאשר הן מביאות לכדי אובדן כושר עבודה, הרי שמלבד המצב הבריאותי יש להתחשב גם בהשלכות הכלכליות הנלוות, ובעיקר – לדעת מהן האפשרויות והזכויות המגיעות לכם לקבלת פיצויים. במאמר זה נתמקד בנושא אובדן כושר עבודה פנסיה

אתר ישראל היום

ביטוח אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה נגרם לרוב בשל פציעות, תאונות ומחלות. מלבד ההשלכות הבריאותיות על חייו של העובד הנפגע, הרי שמדובר במצב בעל השלכות כלכליות מהותיות, הנוגעות הן לעובד הנפגע והן לבני המשפחה הקרובה, אשר פעמים רבות נתמכים על ידי העובד שנפגע. במקרים כאלו, כדאי לדעת כי לעובדים שנפגעו והגיעו למצב של אובדן כושר עבודה, מגיעים פיצויים שונים במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה. ניתן לתבוע פיצויים אלו מביטוח לאומי, חברות הביטוח הפרטיות וכן מקרנות הפנסיה. בכדי לבחור עורך דין מתאים להגשת תביעת הפיצויים, כדאי לבחון המלצה על עורך דין ביטוח לאומי בעל ביקורות טובות.

פנסיה אובדן כושר עבודה – מה הקשר בין השניים?
בעוד שרבים מכירים את אפשרויות תביעות אובדן כושר עבודה פנסיה כנגד ביטוח לאומי וחברות הביטוח הפרטיות, לא רבים מודעים לאפשרות של קבלת פיצויים גם במסגרת קרן הפנסיה. לפני שנעסוק בתביעת אובדן כושר עבודה קרן פנסיה, נבחן את הקשר בין אובדן כושר עבודה לבין קרן פנסיה, ואילו כיסויים הקשורים לאובדן כושר עבודה נכללים בקרן הפנסיה.

קרנות הפנסיה נועדו להבטיח לנו זכויות שונות במסגרת חוק הפנסיה. בהתאם לכך, הן כוללות כיסויים ביטוחיים שונים, אשר אחד מהם הוא אובדן כושר עבודה. קרנות הפנסיה השונות נבדלות אחת מהשנייה מבחינת היקף הכיסויים, התנאים והחריגים. בכדי להבין בדיוק מהן הזכויות המגיעות לכם במסגרת אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, יש לעיין היטב בתקנון קרן הפנסיה ולהיוועץ בעורך דין מומחה בתחום.

ככלל, הכיסויים הבסיסיים לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה הם:

אובדן כושר עבודה חלקי…
קצבה חודשית….
מהי הדרך המומלצת להגשת תביעת אובדן כושר עבודה קרן פנסיה?

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: